Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Człowiek w swoim życiu poszukuje sensu i wartości, które byłyby dla niego ważne. W literaturze możesz zobaczyć, jak w trudnych czasach bohaterowie poświęcali swoje życie dla idei wolności i własnej ojczyzny. Motyw takiego poświęcenia znalazł się między innymi w „Kordianie” Juliusza Słowackiego.

- Kordian w trakcie akcji dramatu zmienił się z wrażliwego młodzieńca w patriotę gotowego oddać życie dla swojego kraju.
- Jego przemiana rozpoczęła się w trakcie wędrówki po europejskich krajach.
- W trakcie tej podróży Kordian dostrzegł, jak okrutnym miejscem jest świat rządzony przez pieniądze i brutalnych ludzi.
- Momentem przełomowym dla jego przemiany był monolog na szczycie Mont Blanc.
- To właśnie wtedy Kordian odnalazł swój życiowy cel, jakim było aktywne działanie na rzecz wyzwolenia polskiego narodu z władzy cara.
- Miłość do ojczyzny nadała życiu Kordiana sens, dlatego bohater wierzył, że warto poświęcić dla niej swoje życie.

„Dżuma” Albert Camus – doktor Rieux poświęcił swoje życie ratowaniu ludzkiego życie i walce ze śmiertelną chorobą, a w szerszym znaczeniu ze złem panującym na świecie;
  Dowiedz się więcej
1  Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Motyw poświęcenia życia dla dobra ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst