Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Dojrzałość nie jest jednoznaczna z osiągnięciem pełnoletniości, gdyż umysły młodych ludzi często nie są w stanie poradzić sobie z emocjami pojawiającymi się w ich życiu. Wątek dojrzałości emocjonalnej i drogi do jej osiągnięcia poruszyło wielu pisarzy w tym Juliusz Słowacki w „Kordianie”.

- Kordian jako piętnastolatek był wrażliwym młodzieńcem, który nie potrafił odnaleźć się w swoim otoczeniu.
- Na skutek poczucia braku życiowego celu i odrzucenia przez Laurę Kordian próbował odebrać sobie życie.
- Po nieudanej próbie samobójczej bohater wyruszył w podróż po Europie.
- To właśnie ta wędrówka pozwoliła mu skonfrontować młodzieńcze ideały z okrutną rzeczywistością oraz dojrzeć emocjonalnie.
- Pełną dojrzałość u Konrada zaobserwujesz podczas monologu na szczycie Mont Blanc, kiedy to odnalazł swój życiowy cel, jakim była walka o wolność ojczyzny.
- Droga Kordiana jest doskonałym przykładem przemiany romantycznego bohatera w dojrzałego indywidualistę.

„Dziady” Adam Mickiewicz – droga Konrada do dojrzałości rozpoczęła się w chwili symbolicznej śmierci Gustawa, a jej częścią była Wielka Improwizacja, w której zwracał się do Boga jak do równego sobie;
  Dowiedz się więcej
1  Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Motyw poświęcenia życia dla dobra ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst