Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Podróż to świetny sposób na odkrywanie świata i innych kultur. W literaturze motyw wędrówki jest jednak wykorzystywany także w znaczeniu metaforycznym jako szansa na spojrzenie na swoją egzystencję z innej perspektywy, odkrycie własnej tożsamości i odnalezienie życiowego celu.
Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym znajdziesz w „Kordianie”.

- Kordian wyruszył w podróż po Europie, w której trakcie odwiedził między innymi Anglię, Włochy i Watykan.
- Wędrówka stała się dla niego okazją do skonfrontowania młodzieńczych ideałów z okrutną rzeczywistością, w której najważniejsze są pieniądze i władza.
- Podróż zakończona wizytą na Mont Blanc pozwoliła bohaterowi zajrzeć w głąb siebie, dojrzeć i odkryć własną ścieżkę życiową, którą okazała się służba ojczyźnie.

„Mały książę” Antoine de Saint-Exupery – podróż Małego Księcia po kosmosie pozwoliła mu dojrzeć i zyskać wiedzę na temat świata i relacji międzyludzkich.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Motyw poświęcenia życia dla dobra ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst