Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

W czasie polskiego romantyzmu powstało wiele utworów mających na celu obudzić uśpiony po kolejnych klęskach patriotyzm Polaków. W tym celu pisarze kreowali obraz Polski jako wyjątkowego kraju stworzonego do tego, by wyzwolić z niewoli Europę. Taką wizję przedstawił także Juliusz Słowacki w „Kordianie” pod nazwą winkelriedyzm.
Dobrze wiedzieć
Winkelriedyzm oznacza heroiczne poświęcenie się jednostki dla dobra ogółu.

- Pojęcie to wywodzi się od postaci legendarnego szwajcarskiego bohatera narodowego Arnolda Winkelrieda, który podczas bitwy pod Sempach skierował na siebie włócznie wroga, by odciągnąć uwagę Austriaków i zapewnić rodakom zwycięstwo.
- W czasie monologu na Mont Blanc Kordian wypowiedział słowa „Polska Winkelriedem narodów!”, które oznaczały, że to właśnie Polska ma skupić na sobie uwagę wrogów, by utorować innym narodom drogę do wolności.
- Sam Kordian miał niczym legendarny Winkelried zamordować cara, by umożliwić Polakom podjęcie kolejnej próby zawalczenia o niepodległość.
Winkelriedyzm jest odpowiedzią na mickiewiczowski mesjanizm, jednak w odróżnieniu od niego wiązał się z aktywnym działaniem.

„Dziady cz. III” Adam Mickiewicz – idea winkelriedyzmu była odpowiedzią na mesjanizm stworzony w dramacie Mickiewicza, jednak mesjanizm zakładał bierne znoszenie cierpienia i czekanie na wsparcie Boga zamiast podjęcie aktywnego działania.


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego  Dowiedz się więcej