Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Motyw przemiany duchowej w polskiej literaturze najczęściej pojawia się w utworach o tematyce narodowej. Pokazanie jak bohaterowie stopniowo dojrzewali do tego, by przyjąć patriotyczną postawę, miało dodawać Polakom otuchy i zachęcać ich do podobnych zmian. Przykładem takiego dzieła jest „Potop”.

- Bohaterem, który zmienił się wewnętrznie w „Potopie”, jest Andrzej Kmicic.
- Mężczyzna miał gwałtowny charakter i był znany jako awanturnik i hulaka.
- Jego postawa zaczęła się zmieniać, gdy odtrąciła go Oleńka.
- Kmicic chciał odkupić swoje winy, dlatego zgodził się na służbę Radziwiłłom.
- Gdy okazało się, że Radziwiłłowie zdradzili ojczyznę, także Kmicic został uznany za zdrajcę.
- Te wydarzenia doprowadziły do tego, że bohater zaczął zmieniać się wewnętrznie.
- Pod przybranym nazwiskiem Babinicz zaczął działać w obronie ojczyzny.
- Ostatecznie król Jan Kazimierz uznał jego zasługi dla ojczyzny i zrehabilitował go w oczach narodu i Oleńki.
- Przemiana Kmicica dowodzi zwycięstwa dobra nad złem i pokazuje, że każdy może odmienić swoje życie pod warunkiem odpowiedniej motywacji i szczerych chęci.

„Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski – przekonany o własnej wyższości morderca Raskolnikow po dokonaniu zbrodni stopniowo zaczął zmieniać swój sposób myślenia i odradzać się moralnie;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst