Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Motyw winy i kary pojawia się w literaturze najczęściej w kontekście sprawiedliwej kary za grzechy. Jedynie nieliczni autorzy pokazywali, że winny może się zrehabilitować także za pomocą dobrych uczynków i szlachetnego postępowania. Przykładem takiej postaci w polskiej literaturze jest Andrzej Kmicic z „Potopu”.

- Chorąży orszański początkowo był awanturnikiem i hulaką.
- Pierwszą z jego win było brutalne zachowanie wobec upickich mieszczan i okrutna zemsta na laudańskiej szlachcie, które spowodowały odwrócenie się od niego Oleńki.
- Następnie Kmicic przysiągł służbę hetmanowi Radziwiłłowi, który okazał się zdrajcą.
- Mimo to bohater służył mu i dopiero na wieść o jego planach względem uwięzionych dowódców zdecydował się wymówić mu posłuszeństwo.
- Miłość do ukochanej kobiety, wiara w Boga i zdrada sprawiły, że Andrzej Kmicic zdecydował się poświęcić służbie ojczyzny, by zrehabilitować się w oczach narodu.
- Pod zmienionym nazwiskiem zaangażował się obronę ojczyzny przed Szwedami i wielokrotnie narażał swoje życie.
- Jego zasługi zostały uznane przez samego króla, który oczyścił go publicznie z dotychczasowych win.
- Historia Kmicica jest dowodem na to, że każdą winę można odpokutować poprzez przezwyciężenie własnych słabości.

„Dziady cz. II” Adam Mickiewicz – dla duchów przybywających na ceremonię dziadów sposobem na odkupienie win było odbycie pośmiertnej kary za grzechy;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej