Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Motyw winy i kary pojawia się w literaturze najczęściej w kontekście sprawiedliwej kary za grzechy. Jedynie nieliczni autorzy pokazywali, że winny może się zrehabilitować także za pomocą dobrych uczynków i szlachetnego postępowania. Przykładem takiej postaci w polskiej literaturze jest Andrzej Kmicic z „Potopu”.

- Chorąży orszański początkowo był awanturnikiem i hulaką.
- Pierwszą z jego win było brutalne zachowanie wobec upickich mieszczan i okrutna zemsta na laudańskiej szlachcie, które spowodowały odwrócenie się od niego Oleńki.
- Następnie Kmicic przysiągł służbę hetmanowi Radziwiłłowi, który okazał się zdrajcą.
- Mimo to bohater służył mu i dopiero na wieść o jego planach względem uwięzionych dowódców zdecydował się wymówić mu posłuszeństwo.
- Miłość do ukochanej kobiety, wiara w Boga i zdrada sprawiły, że Andrzej Kmicic zdecydował się poświęcić służbie ojczyzny, by zrehabilitować się w oczach narodu.
- Pod zmienionym nazwiskiem zaangażował się obronę ojczyzny przed Szwedami i wielokrotnie narażał swoje życie.
- Jego zasługi zostały uznane przez samego króla, który oczyścił go publicznie z dotychczasowych win.
- Historia Kmicica jest dowodem na to, że każdą winę można odpokutować poprzez przezwyciężenie własnych słabości.

„Dziady cz. II” Adam Mickiewicz – dla duchów przybywających na ceremonię dziadów sposobem na odkupienie win było odbycie pośmiertnej kary za grzechy;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst