Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W polskiej literaturze znajduje się wiele tytułów pokazujących obraz Polski i Polaków. Za ich pomocą pisarze starali się przedstawić ówczesne ich czasom problemy ojczyzny, a także dokonać własnej oceny polskiej społeczeństwa.

- Przykładem takiego utworu jest „Potop” Henryka Sienkiewicza, w którym autor pokazał Polskę jako malowniczy kraj ukształtowany przez wieloletnie tradycje.
- Społeczeństwo przedstawione w „Potopie” było rozbite, co było skutkiem podziału na grupy społeczne.
- Najbardziej zróżnicowaną warstwą społeczną była szlachta, wśród której byli zarówno lojalni patrioci (Wołodyjowski), zdrajcy (Radziwiłłowie), jak i awanturnicy (Kmicic).
- W utworze znajdują się dwie skrajne opinie o Polakach.
- Według Wrzeszczowicza w Polsce panowało bezprawie, a upodobanie szlachty do wygód miało uniemożliwi zwycięstwo ze Szwecją.
- Z kolei królowa Maria dostrzegała pobożność rodaków i ich dążenia do odpokutowania swoich win.
- Sienkiewicz pokazał w „Potopie” wyidealizowany obraz Polaków, którzy potrafią zjednoczyć się w obliczu zagrożenia.

„Wesele” Stanisław Wyspiański – uczestnicy wesela w bronowickiej chacie będącej symbolem pogrążonej w chaosie Polski stanowią uosobienie największych słabości chłopów i inteligencji;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst