Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Pisarze w swoich utworach często nawiązują do wydarzeń historycznych, czyniąc je nie tylko tłem dla wymyślonej historii, ale także w celu przywrócenia pamięci o ważnych dla kraju chwilach.

- Henryk Sienkiewicz w „Potopie” nawiązał do potopu szwedzkiego.
- Pisarz przygotował się do napisania dzieła, studiując wiele dokumentów i książek historycznych.
- W utworze znajdują się wzmianki o autentycznych wydarzeniach (np. kapitulacja pod Ujściem, obrona Jasnej Góry) czy postaciach (np. król - Jan Kazimierz, Karol X Gustaw, Janusz i Bogusław Radziwiłłowie).
- Ich wprowadzenie miało nadać historii realizmu, jednak pamiętaj, że pisarz celowo idealizował niektóre postacie, a część z nich nadmiernie skrytykował.
- Wspomnienia o sukcesach Polaków z czasów potopu szwedzkiego miały dodać zniechęconym kolejnymi klęskami rodakom nadziei na odrodzenie kraju i zjednoczenie w walce o wolność ojczyzny.
- Utwór jest także przestrogą przed zdradzaniem ojczyzny.

„Lalka” Bolesław Prus – w utworze pojawiły się wzmianki o działaniach Napoleona, Wiośnie Ludów czy powstaniu styczniowym. Wspominając o tych wydarzeniach, Prus dodał utworowi realizmu i przedstawił swoje refleksje związane z tym, że Napoleon mógłby wyzwolić Polskę z niewoli, a udział w Wiośnie Ludów mógłby pomóc w odzyskaniu niepodległości. Z kolei powstanie styczniowe oceniał nieco krytycznie, co wyraża stwierdzenie Wokulskiego, że udział w nim był błędem;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst