Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Pisarze w swoich utworach często nawiązują do wydarzeń historycznych, czyniąc je nie tylko tłem dla wymyślonej historii, ale także w celu przywrócenia pamięci o ważnych dla kraju chwilach.

- Henryk Sienkiewicz w „Potopie” nawiązał do potopu szwedzkiego.
- Pisarz przygotował się do napisania dzieła, studiując wiele dokumentów i książek historycznych.
- W utworze znajdują się wzmianki o autentycznych wydarzeniach (np. kapitulacja pod Ujściem, obrona Jasnej Góry) czy postaciach (np. król - Jan Kazimierz, Karol X Gustaw, Janusz i Bogusław Radziwiłłowie).
- Ich wprowadzenie miało nadać historii realizmu, jednak pamiętaj, że pisarz celowo idealizował niektóre postacie, a część z nich nadmiernie skrytykował.
- Wspomnienia o sukcesach Polaków z czasów potopu szwedzkiego miały dodać zniechęconym kolejnymi klęskami rodakom nadziei na odrodzenie kraju i zjednoczenie w walce o wolność ojczyzny.
- Utwór jest także przestrogą przed zdradzaniem ojczyzny.

„Lalka” Bolesław Prus – w utworze pojawiły się wzmianki o działaniach Napoleona, Wiośnie Ludów czy powstaniu styczniowym. Wspominając o tych wydarzeniach, Prus dodał utworowi realizmu i przedstawił swoje refleksje związane z tym, że Napoleon mógłby wyzwolić Polskę z niewoli, a udział w Wiośnie Ludów mógłby pomóc w odzyskaniu niepodległości. Z kolei powstanie styczniowe oceniał nieco krytycznie, co wyraża stwierdzenie Wokulskiego, że udział w nim był błędem;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej