Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
- Walka o wolność kraju - wymagać ona wielkich poświęceń, nawet oddania własnego życia dla dobra ojczyzny. Ważną alegorią jest tu porównanie ojczyzny do walczącego i tonącego okrętu.
ALEGORIA - motyw zawarty w dziele literackim lub zespół motywów przedstawiający w sposób obrazowy pewne abstrakcyjne pojęcia lub ideę. Motyw ten oprócz swego znaczenia dosłownego ma także znaczenie ukryte.
- Samotny bohater romantyczny - swoje prywatne życie poświęcił w całości sprawom narodu (PROMETEIZM).
- Połączenie horacjańskiego „non omnis moriar” (nie wszystek umrę) z ideą koncepcji tyrtejskiej, wzywającej do czynu.
- W utworze obecny jest ton odchodzenia i żegnania się ze światem i ludźmi. Wątek podsumowania swego życia przeplata się z nakazami, które pozostawia podmiot liryczny swym bliskim i przyszłym pokoleniom.
- Wyliczanie własnych dokonań przez podmiot liryczny. Poczucie spełnienia połączone z tym, co nie zostało osiągnięte.
- Przesłanie skierowane w przyszłość. jako wskazywanie drogi tym, którzy dopiero nadejdą.
- Nadzieja, że wizje i idee poety trafią kiedyś do serc i dusz potomnych.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Rozmowa z piramidami analiza i interpretacja, treść wiersza
2  kalendarium twórczości
3  Życiorys Juliusza Słowackiego