Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Piramidy były miejscem pochówku bogatych Egipcjan. Schronienie to gwarantowało im spoczynek w dobrym stanie, gwarantowały szacunek i poważanie w społeczeństwie.
W utworze podmiot liryczny nawiązuje do niewoli Polski oraz do walk o wolną Polskę. Piramidy stanowią symbol dawnej świetności i potęgi. Mają one być schronieniem dla uczuć narodowowyzwoleńczych Polaków,
Naszą zemstę w tym bułacie
Pogrześć i nabalsamować(...)
dla niezliczonych polskich łez oraz dla całego narodu polskiego.

Być może autor chciał, aby Polska - choć wówczas zniewolona, jakby nieżywa, leżąc w piramidach, po latach odżyła i z mocą zmartwychwstała. Jego intencją mogło być także, aby piramidy były skarbcem łez, ofiar, swoistym sanktuarium wojny.

W ostatniej, piątej zwrotce, podmiot liryczny chce, ażeby także jego duch złożony został w trumnie. Jednak piramidy - głos przeszłości - nie pozwalają na to, bowiem poeta winien podtrzymywać ducha narodu, dzięki któremu naród nigdy nie zginie:
A dla ducha trumn nie mamy.
Cała ostatnia strofa zawiera optymistyczny finał, który daje nadzieję. Piramidy odpowiadają podmiotowi lirycznemu, że jego naród jest nieśmiertelny, zatem pozwala myśleć, że nawet niewola nie może go zniszczyć:
Piramidy, czy została
Jeszcze jaka trumna głucha,
Gdziebym złożył mego ducha,
Ażby Polska zmartwychwstała?
- Cierp, a pracuj! I bądź dzielny,
Bo twój naród nieśmiertelny!
My umarłych tylko znamy,
A dla ducha trumn nie mamy.
Autor zastosował w utworze personifikację - piramidy stały się równoprawnym uczestnikiem dialogu. Podmiot liryczny zadaje im szereg pytań, na które one krótko, lecz rzeczowo odpowiadają.

PERSONIFIKACJA - jak podaje słownik terminów literackich, jest to uosobienie, przedstawienie przedmiotów, zjawisk lub idei abstrakcyjnych jako osób działających i mówiących. Należy ona do stylu retorycznego, w którym stała się środkiem konwencjonalnym.
Rozpowszechniona była w poezji staropolskiej (np. personifikacja śmierci w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią). Granice między personifikacją a antropomorfizacją nie są ostre, czasami przedmiot, zjawisko, czy też idea mogą zostać wyposażone w pewne właściwości psychiczne przynależne osobom, choć nie dochodzi do ich przedstawienia jako postaci wyposażonych w cechy fizyczne.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Sowiński w okopach Woli - analiza i interpretacja
2  Co to jest hymn?
3  Grób Agamemnona - analiza i interpretacjaKomentarze: Rozmowa z piramidami analiza i interpretacja

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2018-12-29 22:00:08

Według mnie autor wyraźnie polemizuje tutaj z mesjanistyczną koncepcją Mickiewicza. Jesteśmy w pełni uprawnieni do takiej interpretacji, ponieważ już w "Kordianie" Słowacki nie godzi się na bierną rozpacz, ale namawia do walki. Także tutaj, autor pyta czy można męczenników, uczucie zemsty, łzy i rozpacz narodu pogrzebać. Ostatecznie Słowacki dochodzi do wniosku, że mesjanizm jest ideologią trupów i tych, którzy się już poddali. Po co mają walczyć, skoro i tak muszą zginąć. Jego pytanie w końcowej strofie oznacza, że dla ducha prawdziwego wojownika nie ma miejsca w grobie (piramidzie). Nie może on spocząć, dopóki jego naród nie zostanie wyzwolony. Nie wiem czy to trafna interpretacja, ale tak to odebrałem po przeczytaniu tego wiersza ;)


2018-12-16 18:19:53

siuper interpretacja dziekuje:)


2018-11-03 15:17:58

Według mnie, Slowacki polemizuje w tym wierszu z mesjanistycznym poglądem Mickiewicza. W kolejnych strofach pyta, czy można pogrzebać rozpacz, zemstę, łzy i chęć do walki w grobie. Wg. autora mesjanizm odbierał ludziom chęć do walki, bo i tak mieli zginąć. Tymczasem dla ludzi ducha, wojowników, nie ma miejsca w grobie, jak pisze Słowacki w ostatniej strofie. Oni nie mogą spocząć i popaść w beznadziejną rozpacz dopóki nie wyzwolą ojczyzny.
Streszczenia książek
Tagi: