Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jest to jeden z pierwszych wierszy napisanych przez Baczyńskiego, powstał w 1938 roku. Jest to liryczna opowieść młodego wędrowca, który zachwyca się światem i jego pięknem:
Znów wędrujemy ciepłym krajem,
Malchitową łąką morza.
[...] Pejzaż w powieki miękko wsiąka.
Podmiot liryczny wyraża tu swój zachwyt pięknem i urodą spotykanego krajobrazu. Wszystko to zachęca go do dalszej wędrówki:
Znów wędrujemy ciepłą ziemią,
Znów wędrujemy ciepłym krajem.

Wiersz ten cechuje się romantycznym zamiłowaniem do przyrody:
Jak miękkie gruszki brzmieje lato
Wiatrem sparzone jak pokrzywą.
Utwór ma budowę regularną – składa się z czterech zwrotek złożonych z czterech wersów. Wśród zastosowanych środków stylistycznych odnajdujemy: epitety (malchitowa łąka morza, filoetowoszare łąki), porównania (wiatrem sparzone jak pokrzywą), metafory (noc winogrona gwiazd rozdaje), anafory (znów wędrujemy ciepłym krajem).


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Krzysztof Kamil Baczyński - szczegółowa biografia
2  Krzysztof Kamil Baczyński - nota biograficzna
3  Romantyczność - analiza i interpretacja



Komentarze: Piosenka (Znów wędrujemy) - analiza i interpretacja

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 



2019-02-17 15:45:06

Jak można się nie zgodzić z czyjąś interpretacją wiersza? Przecież to wszystko tylko gdybania, a prawdziwe znaczenie soli na wargach i ptaków powrotnych znał tylko autor.


2019-02-16 20:13:39

Nie zgodzę się z żadną powyższą interpretacją - są słuszne, jednak nie w kontekście tła w jakim 'Piosenkę' pisał Baczyński. Utwór powstał w trakcie jego podróży do i po Jugosławii (bo daj czwartej już), do której wyjeżdżał w celach wypoczynkowo-zdrowotnych. W wierszu widać jak na dłoni cały geniusz plastyki opisów Baczyńskiego. W 1938 roku, kiedy Europa była dość niespokojnym obszarem, udawało się się równiez napisać coś o pięknie przyrody - i takim po części wierszem jest 'Piosenka'. Czytając go aż chce się dostrzec to co widział on: malachitową łąke morza, ptaki powrotne umierające wśród pomarańczy na rozdrożach są spojrzeniem ze statku na ląd tonący w promieniach zachodzącego słońca, w chwili gdy nawet ptaki przestają zapuszczać się za statkiem tak daleko w morze - wracają na ląd. Niebo rozpinające płynność arkad, to chmury - wysokie cumulonimbusy, które w oddali, odbijając się w tafli wody zlewają się w całość, tworząc łuki, arkady, zaś noc liżąca morze słodką grzywą wieczorami w prądach zatok, to mgła zasnuwająca powoli zatokę wraz z bryzą wieczorną. Perłowe fontanne to fale, nad którymi góruje niebo pełne gwiazd... Baczyński był gniuszem opisując nawet takie obrazy - tysiące razy widziane przez nas na różnego rodzaju widokówkach, nigdy nie będą tak piękne jak w jego opisie. Mimo patosu w moim ostatnim zdaniu, w pełni podziwiam to jaki wydźwięk ma dla mnie 'Piosenka'. W interpretacji G.Turnaua moge jej słuchać godzinami. Niektórzy znawcy poezji przypisują 'Piosence' inne znaczenie - pieśń o rozstaniu, z jedną z jego wielkich miłości z lat szkolnych.


2019-01-28 21:13:57

Utwór „Piosenka (znów wędrujemy)” pochodzi ze zbioru młodzieńczych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pisanych około 1938 roku, a więc przed wybuchem II wojny światowej, w czasach nauki w warszawskim gimnazjum. Poeta nie był jeszcze wówczas obciążony doświadczeniem horroru, jakim okazały się wojna i okupacja, toteż tekst ma bardzo jasny, pogodny charakter i – podobnie, jak większość wczesnych utworów tego poety – znamionuje jego przywiązanie do przyrody postrzeganej jako swego rodzaju arkadia. Pojawia się w wierszu podmiot liryczny pełniący rolę głosu zbiorowego, który ujawnia się już w pierwszym wersie: „Znów wędrujemy ciepłym krajem”. Owo stwierdzenie pojawi się również na końcu tekstu, zamykając go swoistą klamrą, wzmocnioną w finale przez dwukrotne powtórzenie zdania, w ramach którego przestrzeń zostanie nazwana dwojako: „Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem”. Takie rozwiązanie nasuwa dwie możliwości interpretacyjne całego wiersza – możemy rozpatrywać go jako wyraz radości młodego człowieka z powodu nadejścia wiosny i powrotu malowniczych, sielankowych zjawisk, jakie niesie ze sobą jej ciepło; z drugiej jednak strony nazwanie owej sielankowej przestrzeni „krajem” może oznaczać również radość młodego patrioty, który po okresie niewoli może znów wędrować po odzyskanej ojczyźnie – „ciepłej”, bo bliskiej, własnej, życiodajnej dla tych, którzy mogą w niej egzystować. Na takie znaczenie owej „ciepłej ziemi” wskazuje również wprowadzenie podmiotu lirycznego, który przemawia w imieniu pewnej zbiorowości. W trakcie poetyckiej wędrówki opisanej w tekście elementy przyrody ulegają ożywieniu, stając się jej działającymi bohaterami, którzy sami kreują przestrzeń i „wciągają” w nią zarówno podróżników, jak i czytelnika, dla którego przeznaczona jest opowieść. Zwykły podmiejski krajobraz nabiera tu nastroju baśniowej krainy, tajemniczego królestwa barw, dźwięków i zapachów, jakie podmiot liryczny odczuwa wszystkimi zmysłami. Szczególną uwagę zwraca mnogość niezwykle plastycznych, malowniczych środków poetyckich, jakie zostały zastosowane dla opisu przestrzeni. Pojawiają się tutaj zarówno epitety („malachitowa łąka”, „ptaki powrotne”, „fioletowoszare łąki”, „nagie wargi”, „słodka grzywa”, „miękkie gruszki”, „perłowe fontanny”), personifikacje („niebo rozpina”, „noc liże”, „brzmieje lato”, „noc winogrona gwiazd rozdaje”), jak i porównania („jak miękkie gruszki…”, „wiatrem sparzone jak pokrzywą”). Bardzo kunsztownego rysu nadaje temu utworowi także jego rytmizacja uzyskana dzięki zastosowaniu dokładnych, krzyżujących się rymów w ramach każdych czterech kolejnych wersów, dzięki czemu wiersz nabiera również charakteru stroficznego.


2019-01-27 22:12:37

Przemo pięknie to opisałeś. Dla mnie analiza wiersza odziera go z poezji i tajemnicy ale Twój opis przybliżył mi wiersz. Nie sprawił jak to czasem bywa, że wiersza staje się obcy. Dzięki bardzo


2019-01-06 17:17:48

Grzegorz Turnau na swoim koncercie wyrazil sie, ze zainspirowal go EROTYK K.K. Baczynskiego... chetnie zobaczylabym taka interpetacje... moja brzmialaby tak: wiersz jest wyznaniem młodego mężczyzny, zachwyconego ciałem kobiety. Sytuacja liryczna wiersza obrazuje czas stosunku seksualnego lub niedługo po zakończeniu aktu. Do klasyfikacji wiersza jako erotyku może nas popchnąć między innymi to, że akcja dzieje się nocą, a ta pora dnia jest zazwyczaj spotykana w tym gatunku literackim. Zwroty zawarte w tekście, które możemy uznać jako metafory także popychają nas w kierunku tej klasyfikacji. Np. •„ptaki pierwotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach” ptakiem pierwotnym był by tu męski fallus, a pomarańczami piersi kobiety. •„na fioletowo szarych łąkach” tu za to użyta kolorystyka, pozwala nam odczytać zamiast „łąk” siny kolor skóry. •Idąc dalej tropem, poszukiwania wyznaczników erotyku „zakrzepła sól na nagich wargach” to krople potu na ustach •Ważny jest także tytuł i powtarzające się słowa związane z wędrówką. Akt seksualny często jest porównywany do metafizycznej wędrówki dusz poza ciało.




Streszczenia książek
Tagi: