Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Geneza utworu

Szekspir czerpał materiał do swego dramatu z mitologii skandynawskiej z XI wieku oraz ze znanej historii francuskiej, powstałej pod piórem Belleforesta w 1570 r. W średniowiecznych sagach islandzkich występuje imię o brzmieniu podobnym do Hamleta, oznaczające głupca lub szaleńca. Utwór Belleforesta natomiast opiera się na XIII-wiecznej kronice Saxa o dziejach Duńczyków. Opisana jest tam historia księcia Hambleta (Amlethusa), bardzo zbliżona... więcejCzas i miejsce wydarzeń

Akcja Hamleta rozgrywa się w XI wieku, ale występują też motywy współczesne Szekspirowi, z końca XVI w., jak np. uniwersytet w Wittemberdze. Czas trwania sztuki nie spełnia wymogów trzech jedności – jak w większości dramatów Szekspira.

Akt I rozgrywa się w ciągu 24 godzin – od nocy i świtu jednego dnia do nocy i świtu drugiego dnia. Potem następuje przerwa ok. dwóch i pół miesiąca (w didaskaliach: kilka tygodni). W... więcejKompozycja dramatu

W początkowym zamiarze autorskim kompozycja tragedii była trójdzielna. Dzisiejszy podział na 5 aktów i 20 scen jest inwencją jednego z edytorów. Według Szekspira utwór miał się opierać na trzech filarach:
1) ekspozycja – rozmowa strażników, zawiązanie akcji aż do wyjawienia prawdy o zabójstwie przez Ducha (akt I); scena zbiorowa – audiencja;
2) intryga – demaskacja Hamleta (od aktu II do sceny 4. aktu IV); scena zbiorowa... więcej„Hamlet” jako tragedia szeskpirowska

Antyczny dramat był wierszowany, a wiersz podporządkowany był rymowi. Dramat opierał się na dialogach postaci. U Szekspira występują pewne modyfikacje, a mianowicie są fragmenty rymowane i nierymowane,, przeplata się wiersz i proza, zauważalne jest rozłożenie ciężaru tragedii na dialogu oraz monolog. Szekspir wprowadza różnorodność gatunkową, w tym także swobodne operowanie materią teatralną w utworze (efekt teatru w teatrze).... więcejRola języka w tragedii Szekspira

Hamlet napisany został wierszem charakterystycznym dla dramatu elżbietańskiego. Tzw. blank verse, czyli wiersz biały, był nierymowany, zawierał dziesięć zgłosek w każdym wersie (pentametr jambiczny). Kilka fragmentów Hamleta to teksty rymowane – piosenki oraz wypowiedzi Hamleta opisujące jego stan emocjonalny, np. po przedstawieniu. Niektóre zakończenia scen, które dramaturg chciał podkreślić, również zaakcentowane są... więcej