Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Hamlet jest dramatem o człowieku samotnym, który ma podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu: czy wejść na drogę moralnego zła po to, aby pomścić zło wcześniejsze. Główny bohater to młody królewicz, któremu niczego nie brakuje; który ma wiedzę, tytuł, sławę, przychylność ludu, możliwości rozwoju swoich ambicji oraz pragnień. Ale nagle bohater to wszystko utracił. Został sam z pytaniem, czy zemsta za taką krzywdę ma sens.

Książę Hamlet zostaje postawiony przez los w sytuacji tragicznego wyboru: zabić stryja, by pomścić ojca, czy nie popełniać zbrodni. Jest to próba jego charakteru, próba, w której mają się sprawdzić ideały, wyuczone i poznane dotąd przez młodego Hamleta. Hamlet stawia sobie pytania najważniejsze w życiu każdego człowieka. Są to pytania o sens życia, o istotę małżeństwa, o sens religii, o przemijanie i wieczność, o wybór moralny, a także o prawa rządzące tym światem. W jednej tragedii Szekspir zawarł takie mnóstwo problemów, nad którymi się zastanawiają jego bohaterowie. Każde z zagadnień można rozpatrywać zarówno w perspektywie uniwersalnej, jak i z uwzględnieniem czasów elżbietańskich. Szekspir bowiem poruszał w swoich dramatach (w tym także w Hamlecie) aktualne problemy Anglii XVII wieku. W wielu miejscach Hamleta słowa postaci stanowią osąd o współczesności Szekspira i próbę opisania jego czasów. Ponadto dramaturg chciał dotknąć w swych sztukach ogólnoludzkich spraw, nurtujących każdego człowieka, niezależnie od stanu, wieku, czasu, w którym się żyje.


Może się wydawać, że Hamlet jest postacią przebrzmiałą, że jego losy nie są związane z XX- i XXI-wieczną współczesnością. Wymowa sztuki jest jednak tak głęboka, jak pozostałości mitów czy legend. Nie da się przekreślić znaczenia tekstów, które mówią o człowieku rzeczy ważne, uniwersalne; ciekawe, bo trudne do uchwycenia. O doniosłości wpływów Hamleta na kulturę Europy mogą świadczyć liczne nawiązania literackie, realizacje teatralne, ekranizacje, nawet parodie tej sztuki. Odegranie postaci Hamleta jest w teatrze światowym uważane za ukoronowanie mistrzostwa aktorskiego. Jest to jedna z wielu postaci Szekspira, która wyznacza nowe kierunki literaturze i sztuce.

Mapa serwisu: