Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Akt I (pojawienie się motywów zemsty)

1. Pojawienie się ducha na murach zamku w Elsynorze:
a) rozpoznanie Bernarda przez Franiszka, schodzącego z warty;
b) dołączenie Horacego i Marcellusa do pełniącego straż Bernarda;
c) rozpoczęcie opowiadania Bernarda o duchu, pokazującym się w nocy na murach;
d) pojawienie się ducha w zbroi królewskiej;
e) próby nakłonienia ducha do rozmowy z Horacym;
f) opowiadanie Horacego o walce starego króla Hamleta ze starym wodzem norweskim Fortynbrasem;
g) postanowienie powiadomienia o zajściu młodego Hamleta.

2. Spotkanie królewskiej pary z Poloniuszem, Laertesem, Hamletem:
a) prośby Laertesa o powrót do Francji;
b) zgoda Hamleta na prośby matki o niewyjeżdżanie królewicza do Wittembergi;
c) oskarżania Hamleta za zbyt wczesne zamążpójście matki.

3. Postanowienie o towarzyszeniu Hamleta podczas warty nocnej:
a) przybycie do Hamleta Horacego, Marcellusa i Bernarda;
b) opowieść Horacego o duchu ojca, starego króla Hamleta;

4. Rozmowy w domu Poloniusza:
a) przestrogi Laetresa o niebezpieczeństwach ulotnego uczucia i poddania się namiętności, a także o obowiązkach Hamleta wobec państwa;
b) rady Poloniusza dla syna, Laertesa, jak żyć, postępować, czym się kierować w świecie;
c) upominanie Ofelii przez Poloniusza za zbyt długie spędzanie czasu z Hamletem i zbytnią ufność jego wyznaniom miłosnym.

5. Pojawienie się ducha wobec stróżujących na murach: Hamleta, Horacego, Marcellusa:
a) sąd Hamleta o niedobrym zwyczaju Duńczyków, polegającym na hucznych ucztach, zakrapianych winem;
b) przyjście ducha i jego wskazywanie na Hamleta;
c) próby zatrzymania Hamleta przed pójściem za duchem do baszty;

6. Wyjawienie prawdy o otruciu króla Hamleta przez jego brata, Klaudiusza:
a) wyprowadzenie Hamleta przed bramę zamku przez ducha;
b) opowieść ducha o otruciu za pomocą soku z cisu, wlanego do ucha śpiącego króla przez Klaudiusza;
c) synowska obietnica pomsty haniebnej zbrodni na królu Hamlecie;
d) nadejście Horacego i Marcellusa i prośby o ujawnienie przez Hamleta słów ducha;
e) trzykrotna przysięga ze zmianą miejsca (hic et ubique – tutaj i wszędzie) i na miecz Hamleta o zachowaniu tajemnicy przez świadków przybycia ducha króla.

Akt II (przemiana Hamleta – poszukiwanie dróg zemsty)

7. Badanie charakterów i poczynań swoich dzieci przez Poloniusza:
a) wysłanie Rejnalda do Francji w celu rozpuszczenia plotek o przywarach i słabościach Laertesa w celu odkrycia prawdziwych cech syna;
b) relacja przerażonej Ofelii z dziwnej wizyty Hamleta;
c) wyruszenie Poloniusza i Ofelii do króla Klaudiusza z wiadomością o miłosnym obłąkaniu Hamleta.

8. Próby odnalezienia przez królewską parę przyczyny obłąkania Hamleta:
a) powitanie przybyłych kolegów Hamleta z dzieciństwa: Rosencrantza i Guildensterna i prośby o opiekę nad odmienionym królewiczem;
b) podejrzenia matki o rozpaczy syna z powodu śmierci starego króla-ojca i jej szybkiego zamążpójścia;
c) przybycie ambasadorów Norwegii, Woltymanda i Korneliusza, z wiadomością o wycofaniu wojsk młodego Fortynbrasa przeciw Danii;
d) powiadomienie króla przez Poloniusza o miłości Hamleta do Ofelii:
- odczytanie królewskiej parze listu Hamleta do Ofelii;
- relacja z zabronienia córce spotkań z królewiczem i odbierania listów od Hamleta.

9. Dziwne zachowania Hamleta wobec innych:
a) rozmowa królewicza z Poloniuszem – chwytanie się za słówka;
b) spotkanie Hamleta z Rosencrantzem i Guildensternem – rozmowa o Fortunie, Danii jako więzieniu, o przemianie piękna świata w zarazę, a wielkości człowieka w proch;
c) zapowiedź przybycia trupy teatralnej ze stolicy.

10. Teatr na zamku w Elsynorze:
a) opowiadanie Rozencrantza i Guildensterna o trudnej sytuacji teatrów ludowych w Danii;
b) nadejście Poloniusza i ponowne drażnienie się Hamleta (rzekome nierozpoznanie Poloniusza oraz pytania o córkę);
c) poproszenie aktorów o próbkę tekstu z tragedii o królu Priamie, Hekube i okrutnym Pirrusie;
d) zaproponowanie aktorom odegrania nazajutrz sztuki Zamordowanie Gonzagi wraz z dopiskami Hamleta;
e) monolog Hamleta – rozważanie własnej sytuacji i postanowienie przeprowadzenia podczas spektaklu próby na Klaudiuszu.

Akt III (ujawnienie wiedzy Hamleta na temat zbrodni)

11. Podsłuchiwane przez króla i Poloniusza spotkanie Hamleta z Ofelią:
a) rozmowa królewskiej pary z przyjaciółmi Hamleta – brak wieści o przyczynach rozbicia emocjonalnego Hamleta;
b) nadzieja królowej na odmianę zachowania Hamleta po rozmowie z Ofelią;
c) Wysłuchanie przez Poloniusza zwierzeń Klaudiusza i ukrycie się obu za kotarą.
d) nadejście Hamleta, wygłaszającego monolog zaczynającego się od słów: Być albo nie być – oto jest pytanie;
e) zaprzeczenie miłości Hamleta do Ofelii i nakaz pójścia do zakonu, jako jedyna droga uniknięcia marności i plugawości świata;
f) modlitwa cierpiącej Ofelii o zdrowie dla Hamleta.
g) decyzja króla i Poloniusza o danie ostatniej szansy Hamletowi podczas rozmowy z matką oraz o ewentualnym wysłaniu królewicza do Anglii.

12. Przygotowania przed przedstawieniem:
a) zalecenia Hamleta o poprawnej grze aktorskiej i ogólnie – kunszcie teatralnym;
b) prośba Hamleta do Horacego o uważne obserwowanie reakcji króla na sztukę, zwłaszcza sceny zabójstwa władcy;
c) wejście dworu na salę – kolejne zaczepki słowne Hamleta wobec Poloniusza i ułożenie się Hamleta pod stopami Ofelii;
d) rozpamiętywanie śmierci króla-ojca wobec Ofelii przez Hamleta.

13. Występ aktorów w tragedii Zamordowanie Gonzagi:
a) pantomima – 1. złożenie przyrzeczeń kochającemu Królowi przez wierną Królową; 2. zaśnięcie Króla w ogrodzie i odejście Królowej; 3. wlanie trucizny do ucha śpiącego przez tajemniczego Człowieka; 4. odkrycie śmierci męża przez królową; 5. udawanie przez Człowieka żalu i rozpaczy po stracie Króla; 5. zaloty Człowieka do królowej; 6. Przyjęcie miłości Człowieka przez nieświadomą zbrodni Królową;
b) scena przyrzeczeń Królowej o dozgonnej wierności nawet w szatach wdowy;
c) scena otrucia śpiącego Króla Gonzagi przez jego bratanka, Lucjana;
d) omdlenie Klaudiusza i przerwanie przedstawienia;
e) potwierdzenie podejrzeń Hamleta przez Horacego;
f) przybycie do Hamleta Rozencrantza i Guildensterna z poselstwem od królowej-matki;
g) nakłanianie Guildensterna do gry na flecie oraz porównanie siebie do instrumentu przez Hamleta;
h) monolog Hamleta, zmierzającego do komnaty matki, o czarach nocy i mocy języka jako sztyletu.

14. Poczucie winy Klaudiusza:
a) zalecenie przygotowania Rozencrantza i Guildensterna do dalekiej podróży;
b) zapowiedź podsłuchiwania wizyty Hamleta u królowej przez Poloniusza;
c) monolog Klaudiusza o zbrodni bratobójstwa – grzechu i przebaczeniu;
d) zaniechana próba zabicia modlącego się Klaudiusza przez Hamleta;

15. Oskarżanie królowej o niewierność i udział w zabójstwie przez Hamleta:
a) rozmowa Gertrudy z Hamletem na temat ciężaru win;
b) zabicie Poloniusza podsłuchującego za kotarą;
c) widzenie ducha ojca przechodzącego przez komnatę i przypomnienie Hamletowi o obietnicy zemsty;
d) pożegnanie królewicza z matką przed wyjazdem do Anglii i zabranie zwłok Poloniusza przez Hamleta.

Akt IV (pojawienie się nowego mściciela, Laertesa)

16. Wyruszenie Hamleta do Anglii:
a) ujawnienie zabójstwa Poloniusza przed królem i dworzanami;
b) prośby Rozencrantza i Guildensterna o pokazanie miejsca złożenia ciała Poloniusza przez Hamleta;
c) wysłanie Hamleta na statek do Anglii;
d) monolog króla Klaudiusza na temat listów z poleceniem zabicia Hamleta w Anglii;
e) napotkanie wojsk norweskich, idących na Polskę, i monolog Hamleta o własnej ambicji i nieuniknionej zemście.

17. Przygotowania na zamku na powrót zabójcy Poloniusza:
a) przyprowadzenie obłąkanej Ofelii do królowej przez Horacego;
b) krzyki ludu pod bramą – nazywanie Laertesa królem Danii;
c) przybycie rozwścieczonego i rządnego zemsty za śmierć ojca Laertesa;
d) odczytanie przez Horacego listu od proszącego o spotkanie Hamleta;
e) odczytanie przez króla i Laertesa listu od powracającego z niewoli pirackiej Hamleta;
f) ujawnienie Laertesowi winowajcy śmierci Poloniusza i podżeganie do zemsty przez króla (zaplanowanie pojedynku z zatrutym mieczem i winem);
g) utonięcie Ofelii.

Akt V (pojedynek – owoce zemsty)

18. Hamlet i Horacy na cmentarzu:
a) rozmowa dwóch pracujących grabarzy na temat śmierci szlachcianki Ofelii, a także o własnym zawodzie;
b) dialog Hamleta i grabarza o wysłaniu królewicza do Anglii, o właścicielce grobu;
c) odnalezienie czaszki Jorika, królewskiego błazna;
d) mocowanie się Hamleta i Laertesa podczas pogrzebu Ofelii.

19. Przygotowania do pojedynku Hamleta i Laertesa:
a) relacja Hamleta z podmienienia przez niego listu na statku: z nakazu zabicia Hamleta na nakaz zgładzenia posłów, Rozencrantza i Guildensterna;
b) nadejście Ozryka z wiadomością o królewskim zakładzie i pojedynku;
c) zgoda Hamleta na walkę i przybycie królewskiej pary oraz dworzan.

20. Pojedynek królewicza i szlachcica:
a) wyjaśnienia Hamleta na temat śmierci Poloniusza i przyjęcie przez Laertesa przyjaźni królewicza;
b) wybór floretów – zatrutego przez Laertesa oraz zwyczajnego przez Hamleta;
c) zatruty toast, zaniechany przez Hamleta, a wypity przez królową Gertrudę;
d) lekkie ranienie Hamleta, a po zamianie floretów – ciężkie zranienie Laertesa zatrutą szpadą;
e) śmierć królowej i wyjawienie przez Laertesa zasadzki;
f) przebicie króla zatrutym floretem przez Hamleta;
g) wybaczenie Hamletowi przed śmiercią Laertesa;
h) prośba Hamleta do Horacego o rozgłoszenie światu całego zajścia i historii życia duńskiego królewicza;
i) śmierć Hamleta.

21. Przybycie wojsk norweskich na zamek i złożenie zmarłemu Hamletowi hołdu przez Fortynbrasa.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Hamlet - streszczenie "w pigułce"
2  Bohaterowie
3  Hamlet - problematyka