Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
- Katastrofizm – (z gr. katastrophe, czyli przewrót, punkt zwrotny) postawa duchowa, która pojawiła się w sztuce i kulturze XX wieku. Typowe jest dla niej poczucie zagrożenia współczesnych wartości, lęk przed zagładą, niepewność, poczucie kryzysu. Elementy takiej postawy występowały w romantyzmie i w dekadentyzmie. W okresie Młodej Polski znana jest głównie z Hymnów Kasprowicza. Idee katastrofizmu znalazły wyraz w wizjonersko – symbolicznej poezji po 1930 roku, zwłaszcza w twórczości poetów z grupy Żagary oraz w poezji J. Czechowicza, K. I. Gałczyńskiego, W. Sebyły, K. Wierzyńskiego, M. Jastruna, J. Tuwima. Nawiązywali do niego także poeci debiutujący w okresie okupacji hitlerowskiej – K. Baczyński, T. Gajcy, T. Borowski.

- Naturalizm – (łac. naturalis – wrodzony, naturalny) kierunek w literaturze, który ukształtował się w drugiej połowie XIX wieku we Francji. Stawiał literaturze za zadanie naukowe badanie rzeczywistości. Przedstawiciele tego kierunku dokonywali drobiazgowych opisów miejsc akcji, przedmiotów, wnętrz. Dążono do ukazania świata i rzeczywistości bez ich komentowania. Było to dążenie do maksymalnego obiektywizmu. Ograniczano rolę narratora, wprowadzono elementy uważane za brutalne, nieestetyczne. Oddziaływał na większość literatur europejskich. W Polsce pojawił się pod koniec XIX wieku. Dużą rolę odegrał w okresie Młodej Polski; jego elementy widoczne są u S. Żeromskiego (rezygnacja z komentarza narratora we wcześnie powstałych opowiadaniach), W. S. Reymonta. Termin ten stosowany jest do utworów literackich, które zawierają typowe dla niego cechy: drobiazgowy opis widzianych zjawisk, przedmiotów itp., ukazywanie biologicznych motywacji człowieka, stosowanie elementów uważanych za nieprzyzwoite, brzydkie.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Hymny Kasprowicza – wiadomości wstępne
2  Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach - analiza i interpretacja
3  Jan Kasprowicz – biografia