Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1552 – z 9 kwietnia tego roku pochodzi najwcześniejszy znany nam dokładnie datowany utwór poetycki Jana z Czarnolasu. Jest to łaciński czterowiersz zapisany na książce ofiarowanej w Kólewcu Stanisławowi Grzepskiemu.

1557 - Pieśń o potopie; prawdopodobnie w tym czasie powstała również pieśń Czego chcesz od nas, Panie

1561O śmierci Jana Tarnowskiego

1562 - Zuzanna – poemat epicki oparty na kanwie biblijnej historii o uczciwej Zuzannie i dwóch starcach

1564-66 - Szachy, Zgoda, Satyr, albo Dziki Mąż (poematy)

1567 – w okolicach tego roku powstaje poetycki manifest mistrza Jana zatytułowany Muza, dedykowany Myszkowskiemu

1578 - podczas wesela Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną w Ujazdowie pod Warszawą zostaje wystawiona Odprawa posłów greckich (tego roku ukazała się też drukiem), napisana prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych.

1579 – w Krakowie wychodzi wierszowana parafraza Psałterza Dawidowego

1580 – w Krakowie zostają wydane Treny

1584 – wychodzą Fraszki i Foricoenia – pisany przez wiele lat zbiór fraszek polskich i łacińskich; druk zbioru łacińskich elegii, które powstały w większości w czasie studiów poety we Włoszech Elegiarum libri IV

1585/86 – zostają opublikowane Pieśni Jana Kochanowskiego. Księgi dwoje (w sumie 49 utworów) z dołączonym cyklem Pieśń świętojańska o Sobótce

1587 – zostaje opublikowany Proporzec albo Hołd pruski , powstały wiele lat wcześniej w związku z drugim hołdem pruskim (1569).

1590 – wychodzą Fragmenta albo Pozostałe pisma; tutaj Pieśni kilka (11 utworów); pieśni powstawały przez wiele lat, w okresie dworskim i czarnoleskim.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Na lipę - analiza i interpretacja
2  Serce roście, patrząc na te czasy... - interpretacja
3  Treny - wiadomości wstępne