Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Powieść historyczna – cechy gatunku

Powieść historyczna jest odmianą gatunkową powieści, spełnia więc wymogi dla tego gatunku. Poza tym charakteryzuje się także innymi cechami, charakterystycznymi tylko dla niej. Świat przedstawiony powieści historycznej jest umieszczony w epoce traktowanej przez autora i odbiorców jego dzieła nie jako epoka współczesna, ale historycznie odległy moment w dziejach. Dąży ona do respektowania prawdy historycznej – wydarzeń i realiów epoki,... więcejCzas i miejsce akcji „Krzyżaków”

Precyzyjne ustalenie czasu akcji powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” jest możliwe dzięki wykorzystaniu przez autora wydarzeń historycznych, które wyznaczają ramy czasowe utworu. Akcja dzieła rozpoczyna się latem 1399 roku, na kilkanaście dni przed narodzinami córki króla Władysława Jagiełły i Jadwigi w dniu 22 czerwca tegoż roku i obejmuje dziesięć kolejnych lat, kończąc się w chwili złożenia przed polskim władcą... więcejMiejsca fikcyjne i historyczne w „Krzyżakach”

Akcja powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” została osadzona w realiach średniowiecznej Polski, a autor wykorzystał w niej autentyczne miejsca, które wiązały z historią ówczesnej Polski, Prus i Litwy. Z miejsc historycznych, opisanych w utworze należy wymienić:

Tyniec – w tynieckiej gospodzie „Pod Lutym Turem” dochodzi do spotkania powracających z wojny na Litwie Maćka z Bogdańca i Zbyszka z dworem... więcej„Krzyżacy” – główne wątki

W powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” można wyodrębnić kilka wątków, które stanowią główny trzon akcji dzieła:

1. Zemsta Juranda ze Spychowa na Zakonie Krzyżackim – wątek ten obejmuje dzieje Juranda, który, po tragicznej śmierci ukochanej żony podczas najazdu Krzyżaków na dwór, należący do księcia mazowieckiego Janusza, przez wiele lat pragnął pomścić swoją krzywdę nie potrafiąc znaleźć ukojenia... więcejCharakterystyka Polaków w „Krzyżakach”

Powieść Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy”, napisana ku „pokrzepieniu serc” w czasach szczególnie trudnych dla narodu polskiego, miała przypominać o dawnej świetności Polski. To niejako narzuciło zasadę idealizacji rycerstwa polskiego w utworze, a autor – przybliżając zbiorowy obraz średniowiecznych rycerzy – kładł szczególny nacisk na cechy, którymi wyróżniał się ten stan pośród rycerstwa ówczesnej... więcejKrzyżacy - plan wydarzeń

1. Pojawienie się w gospodzie w Tyńcu Maćka i Zbyszka wracających z wyprawy wojennej.
2. Przybycie do gospody księżnej Anny Mazowieckiej z orszakiem dworskim.
3. Ślubowanie Zbyszka.
4. Próba zaatakowania posła krzyżackiego przez Zbyszka.
5. Uwięzienie Zbyszka.
6. Próba ocalenia Zbyszka przez Maćka, księżnę Annę i znanych rycerzy.
7. Śmierć królowej.
8. Ocalenie Zbyszka przez Danusię.
9. Spotkanie Zbyszka z Jurandem.
10. Choroba... więcej