Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Powieść Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy”, napisana ku „pokrzepieniu serc” w czasach szczególnie trudnych dla narodu polskiego, miała przypominać o dawnej świetności Polski. To niejako narzuciło zasadę idealizacji rycerstwa polskiego w utworze, a autor – przybliżając zbiorowy obraz średniowiecznych rycerzy – kładł szczególny nacisk na cechy, którymi wyróżniał się ten stan pośród rycerstwa ówczesnej Europy.

Polscy rycerze w powieści, zarówno fikcyjni, wykreowani na potrzeby akcji dzieła, jak i ci, których osławione imiona można odnaleźć w źródłach historycznych, ukazani zostali jako ludzie odznaczający się szlachetnością, prawością, odwagą i prawdomównością. Wyróżniają się wiernością wobec króla i zawsze na pierwszym miejscu stawiają dobro ojczyzny.

Uosobieniem cnót rycerskich jest Maćko z Bogdańca, drobny szlachcic – ziemianin, wywodzący się z walecznego rodu, z którego prawie wszyscy mężczyźni polegli w bitwie pod Płowcami. Z walk ocalał jedynie jego ojciec, który za swe zasługi otrzymał od króla Władysława Łokietka ziemię bogdaniecką i herb szlachecki. Stary rycerz jest mężem rozważnym, walecznym, dba o honor rycerski. Jest rozważny, sprytny, przywiązany do ojcowizny, którą pragnie utrzymać za wszelką cenę, przywracając dawną świetność swemu rodowi. W umiłowaniu zasad kodeksu rycerskiego wychowuje swego bratanka, starając się, aby porywczy młodzieniec zawsze postępował z godnością i honorem. Zbyszko, który początkowo marzy przede wszystkim o zdobyciu pasa i rycerskich ostróg, okazuje się ideałem średniowiecznego rycerza – szlachetnym, oddanym i mężnym.

Polscy rycerze to mężczyźni rośli, silni, sprawni fizycznie, zdrowi i odporni na ból oraz trudy walki. Zawsze starają się przestrzegać zasad kodeksu rycerskiego, walczą honorowo i nigdy nie łamią danego słowa. Są świadomi krzywd, doznanych ze strony Krzyżaków i w obliczu wojny z Krzyżakami wykazują się walecznością oraz niezłomnością. Sienkiewicz podkreśla, że cieszyli się oni dobrą sława w całej Europie, z którą inni rycerze nie potrafili się zmierzyć.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Krzyżacy – streszczenie
2  Danusia – charakterystyka
3  Miejsca fikcyjne i historyczne w „Krzyżakach”