Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Urodził się w Warszawie w 1877 (podaje się jeszcze datę 1879). Właściwe jego nazwisko brzmiało Lesman. Rodzice Leśmiana należeli do inteligencji pochodzenia żydowskiego. W latach szkolnych przebywał w Kijowie, gdzie ukończył gimnazjum klasyczne i wydział prawa na Uniwersytecie Św. Włodzimierza. Brał czynny udział w życiu artystycznym tamtejszej Polonii, a młodość spędzona na Ukrainie nie pozostała bez echa w jego twórczości. Miały tu wpływ zarówno prądy intelektualne i artystyczne, jak również pejzaże i realia wzięte z otaczającej rzeczywistości.Poezja Leśmiana jest programowo pozahistoryczna i stroni od nazw geograficznych, mimo to możemy uważać go za jednego z ostatnich poetów szkoły „ukraińskiej”, do której należeli też w romantyzmie Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Bohdan Zalewski, Juliusz Słowacki, a w wieku dwudziestym, obok Leśmiana – Jarosław Iwaszkiewicz i Józef Łobodowski.

Leśmian debiutował prawdopodobnie w 1895 roku wierszem „Sekstyny” ogłoszonym w „Wędrowcu”. Podpisuje go jeszcze Lesman, ale od 1897 roku wiersze jego noszą już spolszczone nazwisko – Leśmian.

W 1901 roku przybywa do Warszawy. W roku 1903 wyjeżdża w podróż artystyczną. Jedzie przez Niemcy i zatrzymuje się na dłużej we Francji (Paryż) – zostaje tam do 1906 roku. W 1905 roku zawiera małżeństwo z osiemnastoletnią malarką, Zofią Chylińską, z którą będzie miał dwie córki.

W pierwszym okresie twórczości wiąże się Leśmian z tłumaczem, propagatorem symbolizmu w Polsce, Zenonem Przesmyckim (Miriamem), i jego znaczące wystąpienie na forum literackim następuje w redagowanym przez Miriama piśmie „Chimera”. Zarówno osoba Miriama jak i program „Chimery” wywrą duży wpływ na Leśmiana. Będzie to symbolizm Przesmyckiego, tłumaczenia pieśni ludowych różnych narodów dokonane przez Edwarda Porębowicza (ukazujące się na łamach pisma), jak również odkrycie przez Miriama i jego pismo twórczości Norwida, co w poezji Leśmiana zaowocowało zainteresowaniami słowotwórczymi.W 1911 jest Leśmian współzałożycielem eksperymentalnego i nowatorskiego Teatru Artystycznego w Warszawie. Nieco wcześniej kontaktuje się z poetami rosyjskimi i pisze także po rosyjsku, ogłaszając swoje wiersze w czołowych rosyjskich czasopismach literackich.strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Cechy charakterystyczne twórczości
2  Pan Błyszczyński - analiza i interpretacja
3  Szewczyk - analiza i interpretacja, treść