Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Utwór to esej biograficzny. Miłosz napisał go w 1957 r. we Francji, utwór wydano w 1959 w Paryżu. Głównym tematem książki jest próba wyjaśnienia człowiekowi Zachodu specyfiki kultury i historii ludzi z Europy Wschodniej.

Książka ma charakter biograficzny – Miłosz przedstawia w niej swoje dzieje. Tematyka książki obejmuje kolejno: wielonarodowość rodzinnej Litwy, miejsce w życiu społecznym szkoły i Kościoła, doświadczenie wojny, rewolucja rosyjska, okupacje (sowiecka i niemiecka), emigracja.


Rodzinna Europa - geneza

We wstępie do polskiego wydania Rodzinnej Europy czytamy:
Pomysł tej książki powstał, jak przypuszczam, pewnego sierpniowego dnia, kilka lat temu, w domu pani Heleny Naef nad Lemanem. Mówię: przypuszczam, bo tego rodzaju chęci pojawiają się najpierw na krótko i zaraz się o nich, z pozoru, zapomina. (…) Od rewolucji rosyjskiej 1917 roku, oglądanej oczami dziecka i cudzoziemca, do New Mexico i wybrzeża Kalifornii, do starego domu...
więcejRodzinna Europa - streszczenie

Rodzinna Europa zbudowana jest z osiemnastu krótszych i dłuższych esejów opartych głównie na wspomnieniach Czesława Miłosza. Każdy z nich poświęcony jest pewnemu etapowi w jego życiu lub jakiemuś zjawisku historycznemu.

Jednak jako całość utwór jest prezentacją zjawiska historycznego określanego mianem dziś Mitteleuropa, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, czy Środkowa, którego w latach pięćdziesiątych nikt na... więcejRodzinna Europa - problematyka

Litwin Tomas Venclova w tekście Rozpacz i łaska poświęconym obecności Litwy w twórczości Czesława Miłosza pisze:
Litwini lubują się w objaśnianiu, ale nie zawsze są w stanie wyjaśnić cudzoziemcom istoty fenomenu, jakim było istnienie na tzw. Litwie historycznej i na Wileńszczyźnie tak złożonej mieszanki kulturowej. Miłoszowi, który poświęcił w gruncie rzeczy tej kwestii całą Rodzinną Europę i wiele...
więcejbibliografia

... więcej