Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Hrabia Henryk, inaczej Mąż, Pan Młody to główna postać dramatu Zygmunta Krasińskiego. Henryk, podobnie, jak autor „Nie – Boskiej komedii” jest arystokratą i nosi imię przyjaciela poety – Henryka Reev`a.

W Części III ma trzydzieści sześć lat (mówi o tym podczas rozmowy z Pankracym), Orcio – jego syn, ma wówczas skończone czternaście. Łatwo więc obliczyć, że Hrabia został ojcem jako dwudziestodwuletni mężczyzna. Z Marią ożenić się musiał nieco wcześniej, bo dziecię przychodzi na świat w pewien czas po ślubie. Można więc przypuszczać, że w Części pierwszej bohater jest rówieśnikiem Krasińskiego. Pisząc „Nie – Boską komedię” Zygmunt Krasiński miał dwadzieścia jeden lat.

W Części I Henryk jako Pan Młody staje na ślubnym kobiercu i pojmuje za żonę piękną Marię. Jest zachwycony małżonką, podczas przyjęcia weselnego podziwia jej urodę: „Jakżeś mi piękna w osłabieniu swoim – w nieładzie kwiaty i perły na włosach twoich – płoniesz ze wstydu i znużenia – o wiecznie będziesz pieśnią moją.”

Rzuca na siebie przekleństwo, jeżeli kiedykolwiek przestanie kochać wybrankę. Pewniej nocy pojawia się duch zmarłej nałożnicy – Dziewica. Henrykowi jawi się ona jako piękność, przypomina mu młodzieńcze marzenia o poezji. Mąż gotów pójść za nią dokądkolwiek. Czuje się nieszczęśliwy, ponieważ zdradził samego siebie. Przeraża go fakt, że do końca życia będzie musiał wieść egzystencję zwyczajnego człowieka – męża i ojca, a pragnął być wielkim poetą, czuć moc i potęgę słowa, chciał być przewodnikiem dusz:

„Od dnia ślubu spałem snem odrętwiałych, snem żarłoków, snem fabrykanta Niemca przy żonie Niemce – świat cały jakoś zasnął na podobieństwo moje – jeździłem po krewnych, po doktorach, po sklepach, a że dziecię ma się mi narodzić, myślałem o mamce.”

Proza życia znaczy jego twarz grymasem nudy, bywa smutny, zamyślony, prawie nieobecny. Myślami błądzi w krainie fantazji, przygotowania do chrztu dziecięcia wydają mu się zbyt trywialne. Zajmuje się nimi Żona. Maria lęka się o Henryka, martwi ją, że małżonek nie okazuje jej uczuć, a on mówi wtedy: „Czuję, że powinienem cię kochać.”

Maria rozpacza i błaga go, by kochał chociaż ich syna. Mąż obiecuje miłość im obojgu, ale ponownie przybywa Dziewica i uprowadza Henryka. Jest bezsilny wobec kochanki, pragnie gonić za marzeniem, porzuca rodzinę i odchodzi z Dziewicą.

Mąż – żona – kochanka to schemat wielu trójkątów miłosnych. Hrabia również realizuje taki scenariusz. Dziewica ucieleśnia jego ideały, wydaje mu się nieśmiertelna, inna - bardziej wspaniała niż Żona.

Henryk „zdradza” Marię, ale zdrada wiąże się z konsekwencjami, a to, co wydawało się niezwykłe, z czasem traci swój urok. Dziewica okazuje się ułudą, falsyfikatem piękna i poezji. Pragnie jedynie oddać kochanka Szatanom, a ci drwią z jego naiwności.

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie: „rozkosz otchłani mnie porywa”, zjawia się Anioł Stróż i nakazuje mu wracać do domu. Mąż powraca na łono rodziny i od tego momentu następuje w nim metamorfoza. Nie wyzbywa się, co prawda poczucia własnej indywidualności, zwiedzie go ono jeszcze raz pod postacią żądzy władzy, ale od chwili powrotu usiłuje wcielić się w rolę ojca. Jego Żona, obdarowana przez Boga talentem poetyckim, trafia do szpitala dla obłąkanych i tam umiera.

Orcio zapada na ślepotę i zaczyna zdradzać objawy szaleństwa, widuje ducha matki, rozmawia ze zjawami. Henryk niepokoi się jego losem, lecz medycyna jest bezsilna wobec takiego przypadku. W Części II Hrabia ukazany jest jako troskliwy ojciec, choć świadom faktu, iż to on sam przyczynił się do nieszczęścia syna.

Pewnego razu Mąż rozmawia z Filozofem o idei rewolucji. Mędrzec wyrokuje o konieczności upadku starego systemu, mówi o potrzebie zmian społecznych. Hrabia nie przychyla się do jego zdania.

Podczas spaceru w wąwozie Mąż rozmyśla o swoim zmarnowanym życiu, o pustce, która zagnieździła się w jego duszy: „Pracowałem lat wiele na odkrycie ostatniego końca wszelkich wiadomości, rozkoszy, myśli, i odkryłem – próżnię grobową w sercu moim. – Znam wszystkie uczucia po imieniu, a żadnej żądzy, żadnej wiary, miłości nie ma we mnie – jedno kilka przeczuciów krąży w tej pustyni – o synu moim, że oślepnie - o towarzystwie, w którym wzrosłem, ze rozprzęgnie się – i cierpię tak, jak Bóg jest szczęśliwy, sam w sobie, sam dla siebie.”

Diabelskie ptaszysko (wielki czarny Orzeł), które pojawia się znienacka, mówi do niego: „Szablą ojców twoich bij się o ich cześć i potęgę. (...) Nie ustępuj, nie ustąp nigdy – a wrogi twe, podłe wrogi twe pójdą w pył.” Tymi słowami zwodzi Henryka, budzi w nim żądzę władzy i sławy.

Mąż decyduje się stanąć na czele arystokratów i wziąć udział w rewolucji. Spotyka się ze swoim rywalem – Pankracym. W trakcie polemiki dowodzi niesłuszności rewolucyjnych założeń: „(...) patrzałem wśród cieniów nocy na pląsy motłochu, po karkach którego wspinasz się do góry – widziałem wszystkie stare zbrodnie świata ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem – ale ich koniec ten sam, co przed tysiącami lat – rozpusta, złoto i krew.” - mówi do Pankracego.

Rozpiera go duma, że jest arystokratą, nie wstydzi się swego pochodzenia, uważa, iż to sam Bóg nadał władzę jego przodkom. Zobowiązuje się bronić religii chrześcijańskiej, zdobyczy kultury, wartości rycerskich i honoru arystokratów. Jest nieustępliwy, skutecznie broni swojej klasy, przypomina jej zasługi, choć zna grzechy ojców.

Gdy zostaje zaprzysiężony na wodza, rozkazuje złożyć arystokratom przysięgę: „Teraz przysięgnijcie wszyscy, że chcecie bronić wiary i czci przodków waszych – że głód i pragnienie umorzy was do śmierci, ale nie do hańby – nie do poddania się – nie do ustąpienia choćby jednego z praw Boga waszego lub waszych.”

Znać w nim determinację i odwagę, lecz w podświadomości Henryka kryje się pragnienie władzy, przewodzenia. Rola lidera arystokratów pozwala mu realizować zdradliwe żądze. Możni potępiają go za decyzję walki, ale jest bezwzględny. Dzielnie walczy w Okopach Świętej Trójcy i jako wódz zmusza tchórzliwych baronów, hrabiów do boju. Mobilizuje ich napomnieniami dotyczącymi wspólnej przeszłości, wypomina im swoje przysługi.

Widząc przegraną, popełnia samobójstwo. Ze słowami: „Poezjo, bądź mi przeklęta, jako ja sam będę na wieki!” skacze w otchłań. Woli ponieść śmierć niż żyć jako przegrany.

Hrabia Henryk jest niewątpliwie bohaterem romantycznym. Wikła się w konflikt ze sobą i światem, poszukuje własnej tożsamości, czuje się indywidualistą.

Fascynuje go poezja, nie tylko jako sztuka słowa, ale nade wszystko jako ekwiwalent władzy i sławy. Uważa, iż poezja nadaje wielką moc. Proza codzienności zabija marzenia, pozostaje marność egzystencji, a z tą Henryk nie potrafi się pogodzić. Jest poszukiwaczem piękna i nie odnajduje go w życiu domowym. Początkowo ideałem wydaje mu się Żona, pragnie ją kochać, chce by była jego muzą – jego „pieśnią” .

Rzeczywistość nie spełnia oczekiwań Męża, więc wyobraża sobie przecudną kochankę, ale ta jest tylko tworem chorej ambicji bohatera. Otchłań, w którą zamierza się pogrążyć, symbolizuje jego wewnętrzny dramat – ocalenia upatruje w śmierci. Nie popełnia samobójstwa, które radykalnie zmienia jego życiorys i tożsamość (jak np. Kordian z dramatu Słowackiego), zachodzi w nim indywidualna przemiana.

Usiłuje sprostać roli ojca (tym różni się od bohaterów romantycznych), ale w tej kwestii uważa się za przegranego: „O, synu, przebacz, żem ci dał życie (...)” Ponosi klęskę także jako wódz, ponieważ broni sprawy przegranej, lecz działa w imię honoru.

Hrabia Henryk jest świadom swoich porażek, wie, że przyczynił się do śmierci Żony i tragedii syna. Zna grzechy swoich przodków i swoje, za które przeklinają go dusze cierpiące i uwięzione w zamkowych lochach: „Za to, żeś nic nie kochał, nic nie czcił prócz siebie i myśli twych, potępion jesteś – potępion na wieki.” Staje się ofiarą własnych pragnień, marzeń, ideałów. Z cierpienia pragnie „tkać” poezję, a ból i nieszczęście czynić tworzywem literackim. On również cierpi, ale jest to sztuczne cierpienie niespełnionego poety, takie, w którym sam się lubuje.

Czy zasługuje na krytycyzm? Niekoniecznie. Warto pamiętać, że Henryk prócz tego, że był arystokratą, poetą, przywódcą, był przede wszystkim człowiekiem, a jak wiadomo, natura ludzka jest ułomna. Cechowały go hart ducha, niezłomność, odwaga i honor. Ocalił swoją godność i zyskał uznanie nawet u wroga – Pankacego. Ten, w obecności jeńców - baronów, hrabiów, książąt, rzekł po śmierci Hrabiego: „– on jeden spośród was dotrzymał słowa. – Za to chwała jemu, gilotyna wam.”

Postać Hrabiego Henryka to jednocześnie sylwetka każdego z nas – tropicieli sensu życia, poszukiwaczy przygód w zwyczajnej egzystencji, marzycieli, wodzów w okopach codzienności. Losy rodu Henryka to dzieje niejednej rodziny obarczonej klątwą nierozsądnego domownika, to tragedia wielu jednostek, które zapadają na ślepotę, by znieść ból egzystencji. W szale codzienności i pędzie cywilizacji trudno być bohaterem idealnym.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Nie-Boska komedia - streszczenie
2  Okoliczności powstania Nie-Boskiej komedii
3  Charakterystyka rewolucjonistów w „Nie – Boskiej komedii”