Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1)Zgromadzenie bogów na Olimpie:
a)Zeus wspomina Ajgistema;
b)Atena prosi ojca o łaskę dla Odysa;
c)bogowie postanawiają umożliwić Odyseuszowi powrót do domu.

2)Przybycie Ateny do zamku Odysa:
a) rozmowa bogini z Telemachem;
b) rozgoryczenie młodzieńca;
c) Atena przepowiada rychły powrót Odyseusza;
d) rady bogini.

3)Rozmowa Telemacha z matką.
4)Rozpacz Penelopy.
5)Telemach potępia zachowanie zalotników.
6)Zgromadzenie Achiwów:
a) wystąpienie Telemacha;
b) Antinoj radzi, aby Telemach namówił matkę do ponownego zamążpójścia;
c) pojawienie się dwóch walczących orłów;
d) Haliterses przepowiada zagładę zalotników;
e) Mentor potępia swawolę gachów.

7)Telemach wzywa Atenę.
8)Drwiny zalotników z młodzieńca.
9)Wyprawa Telemacha:
a) przybycie do Pylos;
b) spotkanie z Nestorem;
c) Nestor wspomina wydarzenia po zdobyciu Troi;
d) Telemach udaje się do Sparty;
e) spotkanie z Menelaosem i Heleną;
f) Helena wspomina Odyseusza;
g) Menelaos opowiada o przepowiedni Proteusza;

10)Antinoj namawia zalotników do zamordowania Telemacha.
11)Zgromadzenie bogów na Olimpie:
a) Atena ponownie prosi o łaskę dla Odyseusza;
b) Zeus posyła Hermesa do Kalipso z nakazem uwolnienia króla Itaki.

12)Kalipso zwraca wolność Odyseuszowi.
13)Odyseusz buduje tratwę.
14)Odys wyrusza w drogę do Itaki.
15)Gniew Posejdona.
16)Leukotea pomaga Odyseuszowi.
17)Odys przybywa do kraju Feaków.
18)Spotkanie z Nausyką.
19)Odys prosi Alkinoosa i jego żonę o pomoc.
20)Alkinoos postanawia pomów przybyszowi.
21)Przygotowania do wyprawy.
22)Igrzyska szermierskie.
23)Odyseusz zadziwia wszystkich swoją siłą.
24) Biesiada na zamku króla Feaków:
a) rozmowa Odysa z Nausyką;
b) wzruszenie Odysa słuchającego pieśni o oblężeniu Troi;
c) Odyseusz wyznaje zebranym swoje imię.

25)Opowieść Odysa:
a) opuszczenie Troi;
b) przygoda w kraju Lotofagów;
c) przygoda w krainie Kyklopów;
d) podstęp Odysa i oślepienie Polyfema;
e) pobyt w kraju Ajola;
f) przygoda na wyspie Ajai;
g) pobyt u Kirke;
h) porada bogini;
i) wyprawa do Hadesu;

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Odyseja - streszczenie szczegółowe
2  Wędrówka Odyseusza
3  Penelopa jako archetyp wiernej żony