Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1)Zgromadzenie bogów na Olimpie:
a)Zeus wspomina Ajgistema;
b)Atena prosi ojca o łaskę dla Odysa;
c)bogowie postanawiają umożliwić Odyseuszowi powrót do domu.

2)Przybycie Ateny do zamku Odysa:
a) rozmowa bogini z Telemachem;
b) rozgoryczenie młodzieńca;
c) Atena przepowiada rychły powrót Odyseusza;
d) rady bogini.

3)Rozmowa Telemacha z matką.
4)Rozpacz Penelopy.
5)Telemach potępia zachowanie zalotników.
6)Zgromadzenie Achiwów:
a) wystąpienie Telemacha;
b) Antinoj radzi, aby Telemach namówił matkę do ponownego zamążpójścia;
c) pojawienie się dwóch walczących orłów;
d) Haliterses przepowiada zagładę zalotników;
e) Mentor potępia swawolę gachów.

7)Telemach wzywa Atenę.
8)Drwiny zalotników z młodzieńca.
9)Wyprawa Telemacha:
a) przybycie do Pylos;
b) spotkanie z Nestorem;
c) Nestor wspomina wydarzenia po zdobyciu Troi;
d) Telemach udaje się do Sparty;
e) spotkanie z Menelaosem i Heleną;
f) Helena wspomina Odyseusza;
g) Menelaos opowiada o przepowiedni Proteusza;

10)Antinoj namawia zalotników do zamordowania Telemacha.
11)Zgromadzenie bogów na Olimpie:
a) Atena ponownie prosi o łaskę dla Odyseusza;
b) Zeus posyła Hermesa do Kalipso z nakazem uwolnienia króla Itaki.

12)Kalipso zwraca wolność Odyseuszowi.
13)Odyseusz buduje tratwę.
14)Odys wyrusza w drogę do Itaki.
15)Gniew Posejdona.
16)Leukotea pomaga Odyseuszowi.
17)Odys przybywa do kraju Feaków.
18)Spotkanie z Nausyką.
19)Odys prosi Alkinoosa i jego żonę o pomoc.
20)Alkinoos postanawia pomów przybyszowi.
21)Przygotowania do wyprawy.
22)Igrzyska szermierskie.
23)Odyseusz zadziwia wszystkich swoją siłą.
24) Biesiada na zamku króla Feaków:
a) rozmowa Odysa z Nausyką;
b) wzruszenie Odysa słuchającego pieśni o oblężeniu Troi;
c) Odyseusz wyznaje zebranym swoje imię.

25)Opowieść Odysa:
a) opuszczenie Troi;
b) przygoda w kraju Lotofagów;
c) przygoda w krainie Kyklopów;
d) podstęp Odysa i oślepienie Polyfema;
e) pobyt w kraju Ajola;
f) przygoda na wyspie Ajai;
g) pobyt u Kirke;
h) porada bogini;
i) wyprawa do Hadesu;
j) spotkanie z duchami dawnych towarzyszy;
k) przepowiednia Tejresjasza;
l) rozmowa z duchem matki;
ł) powrót na wyspę Kirke;
m) rozmowa z boginką;
n) przygoda z Syrenami;
o) ucieczka przed Skyllą i Charydbą;
p) pobyt na wyspie Heliosa;
r) śmierć towarzyszy;
s) pobyt u Kalipso.

26)Powrót Odyseusza do Itaki.
27)Posejdon mści się na Feakach.
28)Spotkanie Odysa z Ateną.
29)Atena zmienia króla w żebraka.
30)Odys rozpoznaje ziemię ojczystą.
31)Odys przybywa do chaty Eumacha.
32)Atena nakazuje Telemachowi powrót do domu.
33)Historia Eurymacha.
34)Telemach zjawia się w chacie pastuchów.
35)Wyprawa pastucha do miasta.
36)Telemach rozpoznaje ojca.
37)Narada Odyseusza i Telemacha.
38)Niezadowolenie zalotników z powrotu Telemacha.
39)Powrót Eurymacha z zamku Odysa.
40)Telemach udaje się do miasta.
41)Rozmowa młodzieńca z matką.
42)Odyseusz i Eurymach wyruszają do miasta.
43)Melantios drwi z Odysa.
44)Przybycie Odyseusza na zamek.
45)Gniew Antinoja.
46)Pojawienie się Irosa.
47)Iros wyzywa Odysa na pojedynek zapaśniczy.
48)Zwycięstwo Odyseusza.
49)Penelopa wspomina męża.
50)Zalotnicy składają podarunki przed królową.
51)Służąca Melanto obraża Odyseusza.
52)Zalotnicy drwią z Odysa.
53)Rozmowa Odysa z Penelopą.
54)Eurykleja rozpoznaje króla.
55)Postanowienie Penelopy.
56)Przygotowania do biesiady.
57)Znaki wieszczące śmierć zalotników.
58)Uczta na zamku.
59)Penelopa wystawia zalotników na próbę.
60)Porażka mężczyzn.
61)Odyseusz wyjawia Eurymachowi i wolarzowi kim jest.
62)Odyseusz staje do próby.
63)Rzeź zalotników.
64)Zdrada Melantiosa.
65)Pojawienie się Ateny.
66)Zwycięstwo Odyseusza.
67)Nieufność Penelopy.
68)Penelopa rozpoznaje męża.
69)Spotkanie Odyseusza z ojcem.
70)Eupejt namawia lud do pomszczenia śmierci zalotników.
71)Laertes zabija Eupejta.
72)Pojednanie Odysa z ludem.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Odyseja - streszczenie szczegółowe
2  Wędrówka Odyseusza
3  Penelopa jako archetyp wiernej żony