Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„Odyseja”, której autorstwo przypisuje się jednemu z najwybitniejszych starożytnych twórców greckich, Homerowi, opowiada o losach wybitnej jednostki – króla Itaki, Odyseusza, który w trakcie swej dziesięcioletniej tułaczki przeżywa wiele dramatycznych i fantastycznych przygód.

Dzieło, powstałe w VIII wieku p.n.e, jest – obok „Iliady” – największym osiągnięciem ówczesnej twórczości, a swemu twórcy przysporzyło sławy i uznania kolejnych pokoleń.

Mapa serwisu: