Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jego przestępstwom przeciwstawione są zbrodnie dziejące się w majestacie prawa; pozbawianie majątków, ubezwłasnowolnienie żony, wykorzystywanie ludzkich uczuć dla własnych korzyści. Jego nieakceptowana seksualność skontrastowana jest z rozpustnym życiem Paryżan, ich jawnymi romansami, niewiernością.

Konfrontacja postawy Vautrina z postawami innych bohaterów wskazuje, że paradoksalnie, to on jest uczciwym człowiekiem. Wyznaje takie wartości jak lojalność wobec przyjaciół, troska o innych, bezinteresowność. Jest szczery, nie uznaje gry pozorów.

Szczególnie jaskrawe przeciwieństwo dla Vautrina stanowi Rastignac. Można zaryzykować stwierdzenie, że wzajemnie się oni dopełniają. Postać Vautrina można w tym kontekście interpretować jako przyszłość Rastignaca; kimś takim może on się stać, gdy spróbuje dostosować się do zasad panujących w Paryżu. Z drugiej też strony, można w Rastignacu widzieć młodego Vautrina – idealistę, który styka się z brudem i niemoralnością społeczeństwa. Przyjmuje więc postawę obronną; staje się cyniczny, zdecydowany na wszystko, jednocześnie zachowując specyficzny kodeks moralny.

Z postacią Vautrina wiąże się w Ojcu Goriot wielkie oskarżenie francuskiego społeczeństwa. Czyniąc ze zbrodniarza moralistę, Balzak obnaża hipokryzję i niemoralność elity. Wzmacnia to poprzez uczynienie z Jakuba Collina postaci budzącej pozytywne uczucia u czytelników. Aresztowany na skutek donosu Vautrin, budzi współczucie i jednocześnie podziw swoją godną postawą. Negatywną bohaterką staje się panna Michonneau współpracująca z policją; wskazane są niskie motywacje jej decyzji – gniew, osobista uraza, chęć wzbogacenia się.
Balzak pokazuje więc, że zbrodniarzami są wszyscy w społeczeństwie, sam system tak ich kształtuje. Nie dorównują jednak Vautrinowi, który jest artystą zbrodni.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Ojciec Goriot - streszczenie szczegółowe
2  Eugeniusz Rastignac – droga do kariery
3  Katalog bohaterówStreszczenia książek
Tagi: