Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Siłą „Wielkiej encyklopedii francuskiej” było znakomite grono jej twórców. Wśród autorów artykułów znaleźli się między innymi: Monteskiusz, Wolter, Rousseau, Holbach czy d’Alembert. Jednak najwięcej zasług przypisuje się redaktorowi naczelnemu – Denisowi Diderotowi, wybitnemu filozofowi, pisarzowi i organizatorowi. Wstęp do „Encyklopedii” napisał d’Alembert. Przybrał on formę wykładu na temat klasyfikacji nauk. Poszczególne działy swoich redaktorów, którzy czuwali nad jakością i opracowywanych haseł. I tak, logikę powierzono Condillacowi, filozofię Newtona opracował Wolter, Holbach przedstawił swój system przyrody. Ciekawym pomysłem wykazał się Condorcet, który stworzył ideę matematyki społecznej. Początkowo autorzy zamierzali jedynie przełożyć na język francuski brytyjską encyklopedię, jednak po tym, jak kolegium objął Diderot, a na czele działu nauk ścisłych i przyrodniczych stanął d’Alembert, szybko okazało się, że powstanie zupełnie nowe dzieło. Rekordzistą pod względem ilości opracowanych haseł był kawaler de Jaucorut, którego wynik oscylował wokół siedemnastu tysięcy.

Sfinansowania przedsięwzięcia podjęło się czterech paryskich wydawców. Pierwsze wydanie rozprowadzane było na drodze subskrypcji. Pomimo wysokiej ceny, „Encyklopedia” cieszyła się wielką popularnością wśród czytelników. We wszystkich tomach dzieło znalazło się w sumie sześćdziesiąt osiem tysięcy haseł. Zespół autorski liczył sto pięćdziesiąt osób.

Encyklopedyści odegrali wielką rolę w historii Europy, ponieważ:
„Ich poglądy stały się jednym z zasadniczych elementów przesądzających o rozszerzeniu się wpływów oświecenia w II połowie XVIII stulecia i przygotowujących przełom – rewolucję 1789 roku
, pisze Cieński (M. Cieński, „Oświecenie”, s. 48).

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Rokoko
2  Stosunek do religii w oświeceniu
3  Wydarzenia historyczne i społeczne w EuropieStreszczenia książek
Tagi: