Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Cierpienie jest naturalną częścią ludzkiej egzystencji zarówno to fizyczne, jak i psychiczne. Z pewnością nie raz go doświadczyłeś na skutek choroby czy smutnego wydarzenia w Twoim życiu. W literaturze także odnajdziesz wielu cierpiących bohaterów, którzy próbowali walczyć ze swoim bólem lub pogrążali się w nim.

- Biblijni bohaterowie byli ciężko doświadczani przez Boga w celu sprawdzenia ich wiary.
- Doskonałym przykładem jest Hiob, który mimo utraty zdrowia, rodziny i majątku przyjął pokorną postawę wobec swojego cierpienia.
- Cierpienie dla niektórych ludzi staje się środkiem do osiągnięcia wyższego celu („Legenda o świętym Aleksym”).
- Nie wszyscy potrafią jednak zaakceptować cierpienie i próbują znaleźć winnego zaistniałej sytuacji (Jan Kochanowski w „Trenach”).

Dla wielu ludzi cierpienie jest tak trudnym doświadczeniem, że postanawiają odebrać sobie życie (Werter w „Cierpieniach młodego Wertera”).


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst