Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Motyw końca świata stał się inspiracją dla wielu pisarzy, którzy przedstawili w swoich utworach własną wizję apokalipsy.

- W głowie większości z nas na myśl o końcu świata pojawia się wizja wykreowana w Apokalipsie świętego Jana.
- To właśnie tam została ukazana zagłada ludzkości oraz ostateczna walka między dobrem a złem.
- W kreacji świętego Jana koniec świata oznacza zjawienie się Czterech Jeźdźców Apokalipsy, klęski żywiołowe czy grę aniołów na trąbach.
- Po tych wydarzeniach miała nastąpić walka dobra ze złem, którą zwycięży dobro, a szatan miał trafi do piekieł na tysiąc lat.
- Ostatnim etapem apokalipsy miał być Sąd Ostateczny, podczas którego Bóg sprawiedliwie osądzi grzeszników i ludzi prawych.

Obraz końca świata z Apokalipsy świętego Jana stał się inspiracją dla innych twórców, którzy zgadzali się z jego wizją lub przedstawiali własne wyobrażenie zagłady. „Piosenka o końcu świata” Czesław Miłosz – utwór polskiego noblisty ukazuje koniec świata zupełnie inaczej niż większość utworów. W wierszu w dniu końca świata przyroda i ludzie żyją swoim życiem, a jedynie starszy mężczyzna zauważył, że innego końca świata nie będzie.
  Dowiedz się więcej