Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Z pewnością nie raz zastanawiałeś się nad tym, jak mógłby wyglądać koniec świata. Nic dziwnego, że motyw ten stał się inspiracją dla wielu pisarzy, którzy przedstawili w swoich utworach własną wizję apokalipsy.

- W głowie większości z nas na myśl o końcu świata pojawia się wizja wykreowana w Apokalipsie świętego Jana.
- To właśnie tam została ukazana zagłada ludzkości oraz ostateczna walka między dobrem a złem.
- W kreacji świętego Jana koniec świata oznacza zjawienie się Czterech Jeźdźców Apokalipsy, klęski żywiołowe czy grę aniołów na trąbach.
- Po tych wydarzeniach miała nastąpić walka dobra ze złem, którą zwycięży dobro, a szatan miał trafi do piekieł na tysiąc lat.
- Ostatnim etapem apokalipsy miał być Sąd Ostateczny, podczas którego - Bóg sprawiedliwie osądzi grzeszników i ludzi prawych.

Obraz końca świata z Apokalipsy świętego Jana stał się inspiracją dla innych twórców, którzy zgadzali się z jego wizją lub przedstawiali własne wyobrażenie zagłady. „Piosenka o końcu świata” Czesław Miłosz – utwór polskiego noblisty ukazuje koniec świata zupełnie inaczej niż większość utworów. W wierszu w dniu końca świata przyroda i ludzie żyją swoim życiem, a jedynie starszy mężczyzna zauważył, że innego końca świata nie będzie.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst