Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Dobro i zło to podstawowe wartości w kodeksach religijnych, moralnych i etycznych na całym świecie. Z pewnością nie dziwi Cię, że ich pochodzenie jest przedmiotem rozważań wielu utworów literackich.

- Teoria pochodzenia dobra i zła została dokładnie przedstawiona w „Biblii”.
- Zgodnie z nią dobro pochodzi od Boga, który jest miłosierny i sprawiedliwy.
- Zło z kolei pochodzi od człowieka, który obdarzony wolną wolą zdecydował się ulec namowom szatana i zerwać owoc z drzewa poznania dobra i zła.
- Karą za złamanie boskich postanowień było wygnanie pierwszych ludzi z raju. Od tego momentu ludzie musieli samodzielnie podejmować decyzje o tym, co jest dobre a co złe.
- Mimo świadomości kary za grzechy w samej Biblii można odnaleźć przykłady wielu grzeszników.
-Aby ułatwić człowiekowi odróżnienie dobra od zła Bóg ofiarował ludzkości dekalog.
- Pocieszeniem dla ludzkości ma być świadomość, że kara za grzechy nie jest wieczna, a w dniu Sądu Ostatecznego dobro zwycięży nad złem.

„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz – Jacek Soplica przeżył wewnętrzną przemianę i z hulaki i mordercy Stolnika Horeszki zmienił się w wiernego patriotę. Jego przykład pokazuje, że dobro i zło pochodzi z naszego wnętrza i to my jako ludzie decydujemy o tym, które z nich zwycięży;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst