Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Miłość to jeden z najpopularniejszych motywów literackich. W niemal każdej książce pojawia się, chociaż niewielka wzmianka o miłości – romantycznej, macierzyńskiej czy nieszczęśliwej.

- Pisarze i poeci najwięcej uwagi poświęcają miłości między kobietą a mężczyzną.
- Jednym z pierwszych utworów o tej tematyce jest „Pieśń nad pieśniami”.
- Jej bohaterami są zakochani w sobie Oblubieniec i Oblubienica.
- Uczucie łączące parę było namiętne i silnie związane z fizycznym pożądaniem.
- Miłość Oblubieńca i Oblubienicy miała także wymiar duchowy związany z tęsknotą czy zazdrością.
- Oblubienica traktowała miłość jako dar od Boga, dlatego uważała, że należy ją wychwalać.
- „Pieśń nad pieśniami” porusza także kwestię miłości między Bogiem a człowiekiem.

„Lalka” Bolesław Prus – powieść pokazuje, jak wielkie znaczenie w życiu człowieka ma miłość. To właśnie to uczucie jest w stanie zmienić priorytety w życiu człowieka, nadać mu sens lub całkowicie go odebrać;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst