Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Motyw marności świata często występuje w literaturze, ponieważ jako ludzie jesteśmy ciekawi sensu naszego istnienia. Jednym z najbardziej znanym utworów poruszających tę tematykę jest Księga Koheleta.
- To właśnie z Księgi Koheleta pochodzą słowa „marność nad marnościami – wszystko marność”
- Kohelet uważał, że wszystkie działania człowieka są marnością, ponieważ są ulotne i przemijają wraz ze śmiercią.
- Sam Kohelet robił w życiu wiele rzeczy, które miały nadać jego życiu sens. Ostatecznie jednak ani mądrość, władza czy pieniądze nie zapewniły mu szczęścia.
- Autor ostrzega także, że wszystkich ludzi niezależnie od tego, jak wyglądało ich życie, czeka śmierć.
- Mimo to w słowach Koheleta możesz odnaleźć wskazówki, jak żyć w zgodzie ze sobą i Bogiem.

Motyw marności pojawiał się także w wielu innych utworach literackich. Ich autorzy postrzegali marność jako sprzeczność między ideałami a naszą rzeczywistością („Hamlet”), nadmierną pogoń za bogactwem oznaczającą rezygnacją z miłości czy przyjaźni („Opowieść wigilijna”), niepewność i ulotność ludzkiego życia („Śpieszmy się”).


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst