Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Każdy z nas na swojej drodze napotyka różne trudności, które mogą działać mobilizująco lub doprowadzić do moralnego upadku. O tym, z czym musi mierzyć się człowiek zmagający się z przeciwnościami losu, możesz przeczytać w wielu antycznych utworach.

- Herakles był nadludzko silnym i odważnym herosem o porywczym charakterze.
- Pod wpływem emocji zamordował swoją żonę i dzieci, a swoją karę miał odpokutować dzięki trwającej dwanaście lat służbie u króla Myken.
- Eurysteusz wymyślał dla herosa niemożliwe do zrealizowania zadania, jednak jemu udało się wykonać wszystkie powierzone mu prace.
- Po zakończeniu kary losy Heraklesa były niezwykle burzliwe.
- W końcu herosowi udało się poślubić Dejanirę, która zamordowała go, bo uwierzyła w kłamstwa centaura.
- Herakles w walce z przeciwnościami losu był zdeterminowany i dzielnie walczył o swoje. Niestety jego losy są dowodem na to, że niezależnie od postępowania na życie człowieka oddziałują także czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu.

„Stary człowiek i morze” Ernest Hemingway – utwór stanowi metaforę walki człowieka z przeciwnościami losu. Główny bohater mimo kolejnych porażek wyruszał w morze na połów. Pewnego dnia trafił na ogromną rybę, a próbując ją złapać musiał walczyć ze słabością własnego ciała. Ostatecznie marlina rozszarpały rekiny, a Santiago przybył na brzeg z samym szkieletem ryby. Historia ta dowodzi jednak, że w życiu warto walczyć ze swoimi wadami i słabościami;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst