Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Opisy przyrody są ważną częścią utworów literackich epoki romantyzmu. Autorzy opisywali naturę nie tylko po to, by ukazać jej piękno, ale także w wielu innych celach, o czym przekonasz się w trakcie lektury „Pana Tadeusza”.
- Adam Mickiewicz pokazał polską przyrodę jako miejsce pełne energii, kolorów i światła.
- Efekt ten uzyskał za pomocą licznych porównań, epitetów, animizacji i onomatopei, które pozwolą ci wyobrazić sobie opisywane miejsca.
- Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu” są wyrazem tęsknoty Mickiewicza za ojczyzną.
- Ponadto natura została przedstawiona jako nadprzyrodzona siła integralna z życiem człowieka i stojąca na straży polskich tradycji.
- Zwróć uwagę także na to, że natura oddawała nastrój wydarzeń w Soplicowie.
- Natura w utworze pełni także funkcję symbolu.

„Balladyna” Juliusz Słowacki – ożywiona natura miała wpływ na życie bohaterów oraz odgrywała rolę sprawiedliwego sędziego wymierzającego karę za winy;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  36. Utwór literacki jako wyraz tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  37. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  38. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  39. Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  35. W jakim celu literatura ukazuje wyidealizowany obraz społeczności? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst