Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Motyw winy i kary pojawia się w wielu utworach literackich najczęściej jako potwierdzenie tezy, że każda wina oznacza karę. Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” podszedł do tego tematu z innej perspektywy, pokazując, że szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę.

- Jacek Soplica jako młody człowiek był porywczym awanturnikiem zakochanym w Ewie Horeszkównie.
- Gdy jej ojciec Stolnik odmówił mu ręki córki, Jacek założył rodzinę z przypadkową kobietą, jednak nie było to szczęśliwe małżeństwo.
- Na skutek tragicznego zbiegu okoliczności Jacek zamordował Stolnika, a jego czyn doprowadził go do moralnego i społecznego upadku.
- Dopiero wtedy bohater uświadomił sobie ciężar swoich win i postanowił się zmienić.
- Od tej pory przybrał nazwisko księdza Robaka i rozpoczął działalność jako emisariusz.
- Po powrocie do Soplicowa zaangażował się w przygotowanie powstania, a gdy zaszła taka potrzeba uratował życie Hrabiemu i Gerwazemu.
- Postać Jacka Soplicy jest dowodem na to, że wewnętrzna przemiana i szlachetne postępowanie mogą odkupić popełnione winy, oraz że jedynie my sami jesteśmy odpowiedzialni za to, czy naprawimy wyrządzone przez siebie zło.

Film - „Opowieść wigilijna” reż. Robert Zemeckis – Ebenezer Scrooge był skąpym i nieczułym człowiekiem, jednak dzięki wizycie trzech duchów wigilijnych udało mu się zmienić swoje postępowanie i odpokutować swoje dotychczasowe winy.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst