Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Na podstawie własnych doświadczeń wiesz, że człowiek zmienia się wraz z wiekiem i zdobywaną wiedzą o świecie. Przemiana wewnętrzna jest naturalnym elementem dorastania, ale w literaturze została ukazana także jako forma odrodzenia i sposób na odkupienie swoich win.

- Taką przemianę zaobserwujesz w „Panu Tadeuszu” na przykładzie Jacka Soplicy.
- Bohater w młodości był porywczym człowiekiem, a jego gwałtowny charakter doprowadził do tragedii, jaką było zamordowanie Stolnika Horeszki.
- To właśnie to wydarzenie było przełomowe w życiu bohatera, ponieważ nie tylko doprowadziło do tego, że Jacek został uznany za zdrajcę i uciekł z kraju, ale zapoczątkowało jego przemianę.
- Pod pseudonimem księdza Robaka mężczyzna zaczął działalność jako emisariusz, a po powrocie do ojczyzny rozpoczął przygotowania do powstania.
- O wielkiej odwadze i całkowitej zmianie bohatera świadczy fakt, że uratował życie Hrabiemu i Gerwazemu, choć w ten sposób naraził swoje życie i zmarł.
- Przemiana Jacka Soplicy jest transformacją typową dla bohaterów romantycznych, którzy z nieszczęśliwie zakochanych mężczyzn zmieniali się w obrońców ojczyzny.
- Taka kreacja bohatera miała pokazać emigrantom, że każdy człowiek jest w stanie zmienić swoje życie oraz zachęcić ich do zjednoczenia i wspólnej walki o wolność.

„Potop” Henryk Sienkiewicz – motyw przemiany dotyczy uznanego za zdrajcę narodowego Andrzeja Kmicica, który zmienił się z awanturnika w obrońcę ojczyzny;
  Dowiedz się więcej