Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Polski romantyzm był nieodłącznie związany z silnym poczuciem przynależności do ojczyzny, którą traktowano jako świętość i matkę. Niestety ze względu na trudną sytuację polityczną wielu rodaków musiało żyć na emigracji.

- Adam Mickiewicz napisał „Pana Tadeusza” podczas emigracji w Paryżu.
- Poeta był rozczarowany postawą emigrantów oraz żałował, że opuścił kraj w potrzebie.
- Napisanie „Pana Tadeusza” było dla niego sposobem na wyrażenie swojej tęsknoty za ojczyzną oraz próbą obudzenia uśpionego patriotyzmu u rodaków.
- Wyrazem tęsknoty za ojczyzną w utworze jest przede wszystkim uroczysta inwokacja skierowana do Litwy będącej inspiracją autora.
- W trakcie lektury zwróć także uwagę na liczne opisy przyrody, a także kreację dworku w Soplicowie przedstawionego jako oazę polskości.

„Smutno mi, Boże” Juliusz Słowacki – wiersz jest wyrazem samotności, niepewności i tęsknoty podmiotu lirycznego za ojczyzną podczas pobytu na przymusowej emigracji;
  Dowiedz się więcej
1  Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst