Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„Pan Tadeusz” to utwór, w którym Adam Mickiewicz stworzył wspaniały portret polskiej szlachty. Zauważ, że poeta nie tylko opisał sylwetki bohaterów, ale także praktykowane przez nich zwyczaje i obyczaje.

- Sędzia Soplica jest przykładem doskonałego gospodarza kierującego się zasadami staropolskiej gościnności.
- W jego dworku przestrzegano zasad określających porządek biesiad czy spacerów.
- W „Panu Tadeuszu” opisane zostały także szlacheckie rozrywki np. grzybobranie, polowania i towarzyszące im rytuały.
- Książka zawiera także wzmianki o staropolskich tańcach, pieśniach narodowych, obrazach upamiętniających bohaterów narodowych czy zwyczajach związanych z zamążpójściem.
- „Pan Tadeusz” stanowi formę utrwalenia wspomnień o odchodzącej w zapomnienie szlachcie oraz kultywowanych przez nich zwyczajach i tradycjach.

„Ferdydurke” Witold Gombrowicz – autor za pomocą groteski zdemaskował mit dworku szlacheckiego, a ich obyczaje i tradycje ukazał jako formy, w które zostali wtłoczeni;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst