Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


„Pan Tadeusz” to utwór, w którym Adam Mickiewicz stworzył wspaniały portret polskiej szlachty. Zauważ, że poeta nie tylko opisał sylwetki bohaterów, ale także praktykowane przez nich zwyczaje i obyczaje.

- Sędzia Soplica jest przykładem doskonałego gospodarza kierującego się zasadami staropolskiej gościnności.
- W jego dworku przestrzegano zasad określających porządek biesiad czy spacerów.
- W „Panu Tadeuszu” opisane zostały także szlacheckie rozrywki np. grzybobranie, polowania i towarzyszące im rytuały.
- Książka zawiera także wzmianki o staropolskich tańcach, pieśniach narodowych, obrazach upamiętniających bohaterów narodowych czy zwyczajach związanych z zamążpójściem.
- „Pan Tadeusz” stanowi formę utrwalenia wspomnień o odchodzącej w zapomnienie szlachcie oraz kultywowanych przez nich zwyczajach i tradycjach.

„Ferdydurke” Witold Gombrowicz – autor za pomocą groteski zdemaskował mit dworku szlacheckiego, a ich obyczaje i tradycje ukazał jako formy, w które zostali wtłoczeni;
  Dowiedz się więcej