Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Młodość jest okresem kształtowania się życiowej postawy, a naturalną częścią tego etapu życia jest bunt. Niestety młodzi ludzie bywają zagubieni i łatwo ulegają negatywnym wpływom, czego doskonałym dowodem jest historia Cezarego Baryki z „Przedwiośnia”.

- Cezary Baryka był 14-letnim chłopcem, który po wyjeździe ojca zaczął się buntować.
- W tym czasie w mieście pojawiła się rewolucja, która wzbudziła zainteresowanie Cezarego.
- Zafascynowany nie dostrzegał wad rewolucji, a jej prawdziwe oblicze zobaczył, gdy jego matka podupadła na zdrowiu.
- W Polsce Cezary buntował się przeciwko zastanej sytuacji niemającej wiele wspólnego z opisywanymi przez ojca „szklanymi domami”.
- Bohater buntował się także przeciwko istniejącym normom społecznym, hasłom komunistów i poglądów odbudowy kraju głoszonych przez Szymona Gajowca.
- Młodość Cezarego była okresem nieustannego buntu, choć w miarę upływy czasu buntował się przeciwko innym wartościom.
- Na przykładzie postaci młodego Baryki zobaczysz, jak wielki wpływ na młodego człowieka ma jego otoczenie.

„Tango” Sławomir Mrożek – Artur buntował się przeciwko brakowi norm i zasad, które zniosło pokolenie jego rodziców;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Różnice i podziały społeczne jako źródło konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst