Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Młodość jest okresem kształtowania się życiowej postawy, a naturalną częścią tego etapu życia jest bunt. Niestety młodzi ludzie bywają zagubieni i łatwo ulegają negatywnym wpływom, czego doskonałym dowodem jest historia Cezarego Baryki z „Przedwiośnia”.

- Cezary Baryka był 14-letnim chłopcem, który po wyjeździe ojca zaczął się buntować.
- W tym czasie w mieście pojawiła się rewolucja, która wzbudziła zainteresowanie Cezarego.
- Zafascynowany nie dostrzegał wad rewolucji, a jej prawdziwe oblicze zobaczył, gdy jego matka podupadła na zdrowiu.
- W Polsce Cezary buntował się przeciwko zastanej sytuacji niemającej wiele wspólnego z opisywanymi przez ojca „szklanymi domami”.
- Bohater buntował się także przeciwko istniejącym normom społecznym, hasłom komunistów i poglądów odbudowy kraju głoszonych przez Szymona Gajowca.
- Młodość Cezarego była okresem nieustannego buntu, choć w miarę upływy czasu buntował się przeciwko innym wartościom.
- Na przykładzie postaci młodego Baryki zobaczysz, jak wielki wpływ na młodego człowieka ma jego otoczenie.

„Tango” Sławomir Mrożek – Artur buntował się przeciwko brakowi norm i zasad, które zniosło pokolenie jego rodziców;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej