Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Stefan Żeromski w „Przedwiośniu” wykreował dwie wizje Polski, które diametralnie się od siebie różniły. Autor przedstawił także wyidealizowany obraz rewolucji oraz ukazał jej prawdziwe oblicze.

- Według haseł głoszonych przez bolszewików rewolucja miała przynieść równość i szczęście.
- Komuniści kierowali się szlachetnymi ideami, jednak swoje cele próbowali osiągnąć brutalnymi metodami, czego konsekwencją było wszechobecne cierpienie i śmierć.
- Cezary Baryka dojrzał krwawe oblicze rewolucji dopiero po śmierci matki.
- Kolejnego rozczarowania bohater doznał, gdy przekroczył polską granicę.
- Realny obraz rzeczywistości niewiele wspólnego miał z utopijną wizją szklanych domów, którą przedstawił mu ojciec.
- Żeromski, zestawiając ze sobą dwie przeciwstawne wizje ojczyzny oraz rewolucji chciał pokazać jak szkodliwy wpływ na człowieka, szczególnie młodego ma podążanie za utopią.
- Pragnienia o czymś, co nie jest realne, wywołuje w efekcie rozczarowanie i rozżalenie.

„Utopia” Wisława Szymborska – poetka w swoim wierszu ukazała miejsce, w którym człowiek znajdzie odpowiedzi na wszystkie nurtującego go pytania. Z pozoru jest to utopia przynosząca szczęście, jednak w rzeczywistości nikt nie chciał na niej mieszkać, bo rozwianie wszelkich życiowych wątpliwości, uniemożliwiłoby człowiekowi rozwój, a życie w pełnej świadomości byłoby nudne;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Różnice i podziały społeczne jako źródło konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst