Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Światopogląd człowieka jest ukształtowany przez wiele czynników, jednak jednym z najważniejszych jest nasze otoczenie, czego dowód znajdziesz w historii Cezarego Baryki z „Przedwiośnia”.

- Cezary Baryka dorastał w dobrobycie w Baku, gdzie mieszkał ze swoimi rodzicami.
- Wyjazd ojca na wojnę spowodował w nim poczucie wolności i zapoczątkował okres buntu.
- Cezary uległ fascynacji rewolucją, dzięki której czuł się czuł się akceptowany i zrozumiany.
- Kolejnym momentem przełomowym w jego życiu była śmierć matki, która ukazała mu prawdziwe oblicze rewolucji.
- Załamany chłopiec spotkał przypadkiem ojca, który zaproponował mu wspólna podróż do Polski i przedstawił opowieść o szklanych domach.
- Seweryn nie przeżył podróży, a Cezary po przybyciu na miejsce doznał ogromnego rozczarowania.
- Pobyt w ojczyźnie, otoczenie, w którym przyszło mu przebywać i różne wydarzenia (np. nieudany romans) wpłynęły na jego życiowe wybory, które doprowadziły go do samotnego wystąpienia z tłumu protestujących.

„Granica” Zofia Nałkowska – Zenon Ziembiewicz dostrzegał wady stylu życia swoich rodziców, dlatego pragnął jako dorosły stać się zupełnie innym człowiekiem. Niestety obserwowane u ojca wzorce postępowania miały wpływ na życie bohatera i dokonywane przez niego wybory.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Różnice i podziały społeczne jako źródło konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst