Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Wojna i rewolucja to doświadczenia, które dostarczają skrajnych doświadczeń. Dla jednych są okazją do pokazania swojej waleczności, dla innych źródłem korzyści, a jeszcze innym przynoszą jedynie cierpienie. Różne oblicza wojny i rewolucji ukazał Stefan Żeromski w „Przedwiośniu”.

- Rewolucja zafascynowała Cezarego Barykę, gdyż uwierzył w głoszone przez bolszewików hasła o wolności, równości i szczęściu.
- Dopiero gdy na skutek rewolucji utracił rodzinny majątek i matkę, uświadomił sobie jej prawdziwe, niszczące oblicze.
- Pracując przy zakopywaniu zwłok, zdał sobie sprawę, że rewolucja przynosi śmierć i wyzwala w człowieku najgorsze instynkty.
- Udział w wojnie zmienił także jego ojca, który z silnego mężczyzny stał się wrakiem człowieka.
- Wojna i rewolucja w „Przedwiośniu” zostały ukazane jednak nie tylko jako źródło destrukcji i upadku moralnego społeczeństwa.
- Dla niektórych stawały się one okazją do wzbogacenia się i poprawy swojej sytuacji życiowej.
- Żeromski ukazał swój sprzeciw wobec rewolucji i wojen i ostrzeżenie dla rodaków zafascynowanych rewolucją.

„Nie-boska komedia” Zygmunt Krasiński – z perspektywy arystokracji rewolucja była jedynie sposobem na zniszczenie ich grupy społecznej. Dla rewolucjonistów miała być sposobem na stworzenie nowego, lepszego świata;
  Dowiedz się więcej
1  Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Różnice i podziały społeczne jako źródło konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst