Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Systemy totalitarne są jednym z największych zagrożeń współczesnego świata. Na podstawie wielu dzieł literackich możesz przekonać się, że odbieranie ludziom wolności, zastraszanie ich i wpajanie im określonych poglądów nie służy utrzymywaniu bliskich relacji z drugim człowiekiem. O tym, jaki wpływ na więzi międzyludzkie ma życie w reżimie totalitarnym, mówi powieść „Rok 1984”.

- W Oceanii panował ustrój totalitarny zwany angsoc.
- Rządząca partia sprawowała całkowitą kontrolę nad życiem obywateli, także w sferze myśli.
- Inwigilacja, propaganda i Nowomowa miały ogłupiać ludzi i wymuszać posłuszeństwo.
- Władze sprawowały nadzór także nad zawieraniem małżeństw i wychowywaniem dzieci.
- Wszyscy żyli w atmosferze lęku, ponieważ nawet sąsiedzi i krewni składali na siebie donosy, co doprowadziło to do zaniku relacji międzyludzkich.
- Mimo to nawet w takich okolicznościach byli ludzie, którzy buntowali się przeciwko systemowi i pragnęli poczuć bliskość drugiego człowieka.
- Winston Smith zakochał się w Julii, jednak ich uczucie było skazane na porażkę, w kraju totalitarnym, w którym miłość była traktowana jako zagrożenie.

„Inny świat” Gustaw Herling-Grudziński – w realiach sowieckich łagrów nie było miejsca na uczucia takie jak litość, współczucie czy przyjaźń, jeśli chciało się przetrwać. Jedynie nielicznie zdobywali się na drobne gesty świadczące o tym, że nie zatracili całkowicie swojego człowieczeństwa;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej