Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Systemy totalitarne są jednym z największych zagrożeń współczesnego świata. Na podstawie wielu dzieł literackich możesz przekonać się, że odbieranie ludziom wolności, zastraszanie ich i wpajanie im określonych poglądów nie służy utrzymywaniu bliskich relacji z drugim człowiekiem. O tym, jaki wpływ na więzi międzyludzkie ma życie w reżimie totalitarnym, mówi powieść „Rok 1984”.

- W Oceanii panował ustrój totalitarny zwany angsoc.
- Rządząca partia sprawowała całkowitą kontrolę nad życiem obywateli, także w sferze myśli.
- Inwigilacja, propaganda i Nowomowa miały ogłupiać ludzi i wymuszać posłuszeństwo.
- Władze sprawowały nadzór także nad zawieraniem małżeństw i wychowywaniem dzieci.
- Wszyscy żyli w atmosferze lęku, ponieważ nawet sąsiedzi i krewni składali na siebie donosy, co doprowadziło to do zaniku relacji międzyludzkich.
- Mimo to nawet w takich okolicznościach byli ludzie, którzy buntowali się przeciwko systemowi i pragnęli poczuć bliskość drugiego człowieka.
- Winston Smith zakochał się w Julii, jednak ich uczucie było skazane na porażkę, w kraju totalitarnym, w którym miłość była traktowana jako zagrożenie.

„Inny świat” Gustaw Herling-Grudziński – w realiach sowieckich łagrów nie było miejsca na uczucia takie jak litość, współczucie czy przyjaźń, jeśli chciało się przetrwać. Jedynie nielicznie zdobywali się na drobne gesty świadczące o tym, że nie zatracili całkowicie swojego człowieczeństwa;
  Dowiedz się więcej
1  Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Idealistyczne wizje społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Od szlachetnych idei doskonałego państwa do tyranii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Literacka refleksja nad kondycją świata i jego przyszłością. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst