Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Nowomowa to język służący manipulowaniu ludźmi i ich poglądami, zwłaszcza w sferze politycznej. Taka forma kontrolowania obywateli jest stosowana najczęściej przez władze totalitarne. Samo pojęcie nowomowy wywodzi się z powieści „Rok 1984” George`a Orwella.

- Nowomowa była językiem urzędowym w Oceanii i zastąpiła staromowę, czyli język angielski.
- Nowomowa miała odebrać ludziom swobodę wyrażania własnych myśli, ogłupiać ich i uniemożliwiać im wygłaszanie własnych poglądów, które mogłyby być sprzeczne z ideologią partyjną.
- Służyła również tworzeniu nowej rzeczywistości i przeobrażeniu schematów myślowych.
- Takie działania miały z czasem całkowicie wyeliminować bunt jednostek.
- Cele nowomowy były realizowane poprzez tworzenie nowych słów (np. dobroseks, myślozbrodnia, angsoc), nadawanie wyrazom nowego znaczenia, usuwanie słów uznanych za szkodliwe, minimalizowanie zasobu słownictwa.

Kontekst (sztuka):
Plakaty propagandowe z epoki PRL służyły ograniczeniu wolności człowieka i stworzeniu określonej postawy wobec władzy.


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej