Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Nowomowa to język służący manipulowaniu ludźmi i ich poglądami, zwłaszcza w sferze politycznej. Taka forma kontrolowania obywateli jest stosowana najczęściej przez władze totalitarne. Samo pojęcie nowomowy wywodzi się z powieści „Rok 1984” George`a Orwella.

- Nowomowa była językiem urzędowym w Oceanii i zastąpiła staromowę, czyli język angielski.
- Nowomowa miała odebrać ludziom swobodę wyrażania własnych myśli, ogłupiać ich i uniemożliwiać im wygłaszanie własnych poglądów, które mogłyby być sprzeczne z ideologią partyjną.
- Służyła również tworzeniu nowej rzeczywistości i przeobrażeniu schematów myślowych.
- Takie działania miały z czasem całkowicie wyeliminować bunt jednostek.
- Cele nowomowy były realizowane poprzez tworzenie nowych słów (np. dobroseks, myślozbrodnia, angsoc), nadawanie wyrazom nowego znaczenia, usuwanie słów uznanych za szkodliwe, minimalizowanie zasobu słownictwa.

Kontekst (sztuka):
Plakaty propagandowe z epoki PRL służyły ograniczeniu wolności człowieka i stworzeniu określonej postawy wobec władzy.
  Dowiedz się więcej
1  Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Idealistyczne wizje społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Od szlachetnych idei doskonałego państwa do tyranii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Literacka refleksja nad kondycją świata i jego przyszłością. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst