Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Legenda o świętym Aleksym jest to wierszowany utwór polskiego anonimowego autora, będący przekładem łacińskich tekstów. Pochodzi z XV wieku. Należy do nurtu średniowiecznej literatury hagiograficznej. Legenda o św. Aleksym posiada cechy łączące epicki poemat i kazanie. Świadczy o tym budowa utworu: propositio jest to część zapowiadająca treść utworu, invocatio – wezwanie do Bożej pomocy oraz narratio, czyli właściwe opowiadanie.


Legenda o św. Aleksym - streszczenie szczegółowe

Utwór rozpoczyna się inwokacją do Mesjasza z prośbą o łaski dla tego, kto będzie opowiadał dzieje świętego. Autor sugeruje, że ów święty naśladował Jezusa w dobroci i pokorze, odnosząc się do Pisma Świętego. Autor wierzy, że tylko z pomocą Ducha Świętego może opowiedzieć tę historię i podkreśla różnicę między grzesznikami a Bogiem.

Eufamijan, zamożny szlachcic z Rzymu, wraz z żoną Aglijas przez długi czas modlił się... więcej

Ideał świętego-ascety w Legendzie o św. Aleksym

Święty Aleksy jest ideałem ascety, ponieważ jako syn z książęcego rodu wyrzeka się wszelkich dóbr doczesnych dla służby Bożej. Rzymski panicz opuszcza dobra rodzinne, oddaje wszystko, co posiada, ubogim, udaje się w podróż ku jednemu celowi: osiągnięciu szczęścia wiecznego. Swoją postawą Aleksy udowadnia, że rzeczy doczesne, takie jak przedmioty, zasługi, są nietrwałe. Co więcej, zgubne są często ludzkie uczucia, nie oparte na służbie... więcejLegenda o świętym Aleksym - tekst utworu

Ach, Krolu wieliki nasz,
Coż Ci dzieją Maszyjasz,
Przydaj rozumu k mej rzeczy,
Me sierce bostwem obleczy,
Raczy mię mych grzechow pozbawić,
Bych mogł o Twych świętych prawić:
Żywot jednego świętego,
Coż miłował Boga swego.
Cztę w jednych księgach o nim;
Kto chce słuchać, ja powiem.

W Rzymie jedno panię było,
Coż Bogu rado służyło,
A miał barzo wielki dwor,
Procz panosz trzysta rycerzow,
Co są mu zawżdy służyli,
Zawżdy k jego... więcej

Legenda o św. Aleksym - streszczenie krótkie

Utwór opisuje życie Aleksego, syna zamożnych Rzymian - Eufamijana i Aglijas. Mimo obiecującej przyszłości i ślubu z córką cesarza, Famijaną, Aleksy postanawia porzucić bogactwo i wygodę, aby oddać się służbie Bogu. W noc poślubną opuszcza żonę, dzieli się majątkiem z biednymi i wyrusza w podróż jako pielgrzym.

Po wielu latach wędrówki, Aleksy wraca do Rzymu i ukrywa się pod schodami rodzinnego domu jako żebrak. Jego rodzina, nieświadoma... więcej