Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Utwór rozpoczyna się inwokacją do Mesjasza z prośbą o trojakie łaski dla tego, kto będzie opowiadał dzieje świętego (w. 1-6). Wezwanie do Chrystusa Króla już na początku sugeruje, że święty naśladował Zbawiciela w ubóstwie, pokorze i miłosierdziu – zgodnie ze słowami Pisma Św.
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (w. 7-8)
P. Stępień pisze, że:
wstępna modlitwa do władcy całego stworzenia, którego człowiek dostrzec ma w najuboższym z bliźnich, harmonijnie przystaje (...) do legendy o księciu, co wyrzekłszy się wszystkiego poszedł za Chrystusem jako żebrak.
Modlitwa ta wiąże się z wiarą, że tylko Duch Święty może dać człowiekowi łaskę mądrości, wysłowienia się, mocy, umiejętności. Autor legendy prosi zatem o takie wsparcie. Fragment ten podkreśla również kontrast między grzesznym człowiekiem a Bogiem. Autor utworu, podobnie jak święty Aleksy, naśladujący Chrystusa, stara się więc o największą pokorę. Następuje teraz powołanie się na księgę jako źródło wiedzy o Aleksym (w. 9-10). Ten fragment wskazuje na średniowieczny szacunek do księgi, która w tamtym okresie otaczana była czcią, na niej właśnie opierała się cała kultura tamtej epoki.

Po modlitewnym wstępie rozpoczyna się opowieść dziejów rodziny Aleksego: ojca, matki oraz narodziny przyszłego świętego (w. 11-32). Małżeństwo Eufamijana i Aglijas mieszkało w Rzymie, mieście o ważnej symbolice i randze dla Kościoła. Żona Eufamijana (w tłumaczeniu: wróżącego szczęście, pomyślnego) była bezpłodna. On zaś miał szlachetne pochodzenie, liczne dobra, swoich rycerzy, był blisko cesarza. Aglijas cechowało miłosierdzie dla ubogich. Małżonkowie żyli pobożnie i usilnie prosili Boga o potomka.

Wreszcie rodzi się Aleksy. Cud narodzin syna z niepłodnej kobiety łączy Aleksego z dziejami świętych mężów: Jana Chrzciciela, Samuela, Izaaka. Aleksy jest pięknym, posłusznym chłopcem. Przynosi chlubę i nadzieję ojcu. Autor legendy pisze, że syn był od ojca lepszy w wykonywaniu służby Bożej, w wielu czynnościach książęcych. Rzymski książę, Eufamijan, osiąga największe ziemskie szczęście, kiedy syn Aleksy staje na ślubnym kobiercu z córką zwierzchnika panów ziemi, czyli samego cesarza. Dziewczyna o imieniu Famijana jest dla Aleksego (i pośrednio dla całej rodziny Efamijana) cesarskim darem. Ślubu udziela sam papież. Aleksy ma wtedy 24 lata. Po uroczystości weselnej oboje młodzi udają się do łożnicy. I wtedy Bóg upomina się o syna Efamijana. Młody mężczyzna opuszcza żonę i dom ojca jeszcze przed skonsumowaniem małżeństwa. Ból i żałość Eufamijana można porównać do uczuć miotających Abrahamem, kiedy miał złożyć w ofierze swego jedynego syna Izaaka. Aleksy wybiera służbę Bogu. Dla rodziny książęcej staje się umarły. Wielka radość doczesna zamienia się w głęboki smutek i rozczarowanie.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Wielki Testament - streszczenie
2  Sztuka gotycka - architektura i rzeźba
3  Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim - opracowanie