Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim - streszczenie

PERSONY ROZMAWIAJĄCE:

EWANJELISTA albo PROLOG
biskupowie: ANNASZ, KAIFASZ
FARYZEUSZ
starosta: PIŁAT
stróże grobu Bożego: PILAKS, TEORON, PROKLUS, FILEMON
mater Jesu: MARYJA
MARYJA MAGDALENA
MARYJA JAKOBI
MARYJA SALOME
MARYJA CHUZOWSKA
aptekarz: RUBEN
JEZUS
dyjabli: LUCYPER, CERBERUS
Ojcowie święci: JADAM, OZEASZ, DAWID, ABRAM, ABEL, NOE, JAN BAPTYSTA
krzyżowy: ŁOTR
MICHAŁ ARCHANJOŁ
ANJOŁOWIE (dwa)
uczniowie Pańscy: PIOTR, TOMASZ,... więcej

Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim - opracowanie

Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim - wiadomości wstępne
Jedyne zachowane misterium, a przynajmniej jeden kompletny człon, „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”, jest mimo wszystkich swoich naiwności i faktycznych „ludowości” prawdziwym dziełem sztuki. Dramat ten zawdzięcza to wyjątkowo szczęśliwemu odnowieniu starego misterium według nowszych zwyczajów literackich, artystycznych, według nowych konwencji....
więcej