Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1) Droga Borowiczów do Owczar.
2) Oddanie Marcinka do szkoły.
3) Pożegnanie z rodzicami i rozpacz chłopca.
4) Pierwszy dzień w szkole.
5) Nauka Marcinka w Owczarach.
6) Przygotowania do wizyty inspektora.
7) Przyjazd Jaczmieniewa.
8) Krytyka pracy Wiechowskiego przez naczelnika.
9) Skarga kobiet ze wsi na nauczyciela.
10) Radość pana Ferdynanda.
11) Rozważania Jaczmieniewa o rusyfikacji i sposobach nauki w szkołach.

12) Oczekiwanie na egzaminy wstępne do gimnazjum w Klerykowie.
13) Korepetycje u pana Majewskiego.
14) Egzaminy wstępne.
15) Przyjęcie Marcinka do klasy wstępnej.
16) Stancja u „starej Przepiórzycy”.
17) Pierwszy rok nauki w Klerykowie.
18) Samotność marcinka.
19) Współczucie Borowicza dla Romka.
20) Wizyta Marcinka w domu rodzinnym.
21) Promocja do klasy pierwszej.
22) Śmierć matki.
23) Przyjaźń z „Wilczkiem”.
24) Opuszczenie się w nauce przez Marcinka.
25) Spór księdza Wargulskiego z inspektorem.
26) Zabawa w parku i pochwycenie chłopców.
27) Religijność Marcinka.
28) Przejście Marcinka do piątej klasy.
29) Wakacje w Gawronkach.
30) Znajomość Marcina z Szymonem Nogą.
31) Opowieść Szymona o powstańcach.
32) Wyprawa na głuszce.

33) Zmiany w gimnazjum klerykowskim.
34) Sytuacja polskich uczniów.
35) Przedstawienie rosyjskiego teatru amatorskiego.
36) Wizyty Borowicza w domu inspektora.
37) Historia Andrzeja Radka.
38) Praca Radka u Płoniewicza.
39) Przyjęcie Radka do gimnazjum.
40) Samotność Andrzeja i szykanowanie go przez kolegów.
41) Bójka Radka z kolegą i wydalenie ze szkoły.
42) Borowicz wstawia się za Radkiem.
43) Podział uczniów klasy szóstej na „literatów” i „wolnopróżniaków”.
44) Wpływ dzieła Buckle’a na uczniów gimnazjum.
45) Marcin Borowicz w gronie materialistów.
46) Lekcja historii i protest Waleckiego.
47) Postawa Marcina i ukaranie Waleckiego.
48) Nowy uczeń, Bernard Sieger.
49) Lekcja języka polskiego w klasie szóstej.
50) Recytacja „Redutę Ordona” Siegiera.
51) Wzruszenie Marcina.
52) Spotkania uczniów w domu Gontali.
53) Przyjaźń Radka i Siegera.
54) Majewski śledzony przez Borowicza.
55) Zemsta Marcina.

56) Przygotowania do egzaminu maturalnego.
57) Miłość Marcina do „Biruty”.
58) Powrót Marcina do Klerykowa.
59) Wizyta w domu „starej Przepiórzycy”.
60) Wiadomość o wyjeździe „Biruty” i rozpacz Borowicza.
61) Spotkanie Marcina z Andrzejem Radkiem.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Syzyfowe prace - streszczenie szczegółowe
2  Tomasz Walecki "Figa"
3  ciekawostki