Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Ramowy plan wydarzeń Syzyfowych prac

1) Droga Borowiczów do Owczar.
2) Oddanie Marcinka do szkoły.
3) Pożegnanie z rodzicami i rozpacz chłopca.
4) Pierwszy dzień w szkole.
5) Nauka Marcinka w Owczarach.
6) Przygotowania do wizyty inspektora.
7) Przyjazd Jaczmieniewa.
8) Krytyka pracy Wiechowskiego przez naczelnika.
9) Skarga kobiet ze wsi na nauczyciela.
10) Radość pana Ferdynanda.
11) Rozważania Jaczmieniewa o rusyfikacji i sposobach nauki w szkołach.

12) Oczekiwanie na egzaminy wstępne... więcej

Szczegółowy plan wydarzeń

1. Przywiezienie Marcinka Borowicza do szkoły wiejskiej w Owczarach – 4 stycznia [1872 r.]:
wyruszenie Marcinka wraz z ojcem i matką saniami z rodzinnych Gawronek,
zapoznanie się z nauczycielem Wiechowskim i jego rodziną,
targowanie się pani Borowiczowej i pani Marcjanny Wiechowskiej o cenę nauki Marcinka,
lament chłopca po odjeździe rodziców i pierwsza samotna noc w Owczarach.

2. Pierwsze miesiące... więcej