Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac

Akcja „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego obejmuje jedenaście lat z życia głównego bohatera, Marcina Borowicza. Ustalenie roku rozpoczęcia akcji jest możliwe dzięki zgodności faktów rzeczywistych, takich jak wprowadzenie reformy szkolnictwa polskiego pod zaborem rosyjskim (wykłady przeprowadzane wyłącznie w języku rosyjskim, zakaz mówienia po polsku w obrębie murów szkolnych, historia nauczana przez Rosjan, tytuły podręczników,... więcej

Geneza powieści

O powieści, której fabuła opierałaby się na doświadczeniach lat szkolnych, Stefan Żeromski myślał przez wiele lat. Już w zapiskach „Dziennika” z czasów studiów pisarza w Warszawie i późniejszej pracy guwernera można odnaleźć wzmianki o planowanym utworze, którego bohaterem miał być Borowicz.

Z tej idei narodziły się „Syzyfowe prace” – powieść o dojrzewaniu umysłowym i emocjonalnym, doskonały szkic psychologiczny... więcejElementy autobiograficzne w utworze

Fabuła powieści Syzyfowe prace została zaczerpnięta z autentycznych wydarzeń z życia Stefana Żeromskiego, autora książki. Autobiografizm jest widoczny, mimo że pisarz zmienił nazwy bliskich mu miejscowości, w których dzieje się akcja powieści. Stworzeni przez autora bohaterowie mają swoje prototypy w autentycznych postaciach z lat szkolnych Żeromskiego. Wiele wydarzeń, które składają się na fabułę książki, to rzeczywiste przeżycia... więcej

Główne wątki Syzyfowych prac

1)Dorastanie Marcina Borowicza – główny wątek „Syzyfowych prac” związany jest z postacią Marcina Borowicza. Czytelnik poznaje bohatera w wieku ośmiu lat i przez jedenaście lat śledzi dojrzewanie emocjonalne chłopca. Marcin przeżywa rozstanie z rodzicami, pierwsze problemy z nauką w szkole elementarnej w Owczarach, a później w klerykowskim gimnazjum. Musi nauczyć się samodzielności i radzić z przytłaczającą samotnością.... więcejRusyfikacja polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac”

Na terenach zagarniętych przez carską Rosję w wyniku rozbiorów Polski społeczeństwo polskie było poddawane rusyfikacji. Akcja rusyfikacyjna stanowiła ściśle zaplanowaną i stale kontrolowaną operację na narodzie. Ideologowie rusyfikacji kierowali tym procesem z samej Moskwy. Niezawodnie miały działać nawet najniższe organa rosyjskie, odpowiedzialne za eliminację polskiej kultury w miastach i na wsiach.

Władzom carskim przeszkadzał przede... więcejZnaczenie tytułu powieści Syzyfowe prace

Stefan Żeromski, zastanawiając się nad tytułem powieści o czasach swej młodości i walce młodzieży polskiej z rusyfikacją, pragnął, aby obejmował on wszystkie problemy, poruszane w dziele. Początkowo utwór zatytułował „Wybawiciel”, lecz uznał, że jest on niewystarczający. Ostatecznie powieść została zatytułowana „Syzyfowe prace”.
Tytuł powieści jest związkiem frazeologicznym, zaczerpniętym z mitologii greckiej,... więcej

„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu

Stefan Żeromski w „Syzyfowych pracach” ukazał „dorastanie” pokolenia młodzieży polskiej, uczącej się w urzędowej szkole carskiej i proces budzenia się w niej świadomości narodowej i społecznej. Jest to młodzież osamotniona, odizolowana od spraw polskich, poddawana rusyfikacji, która stopniowo niszczy charaktery gimnazjalistów.

„Dorastanie” młodych ludzi przypada na szczególnie trudny okres. Po upadku powstania... więcejArtyzm „Syzyfowych prac”

Powieść Stefana Żeromskiego została przyjęta z ogromnym uznaniem przez krytykę literacką i czytelników. Wacław Borowy, jeden z czołowych badaczy twórczości Żeromskiego, podkreślał znaczenie „Syzyfowych prac” w twórczości autora dzieła:
„Niepospolita wartość artystyczna Syzyfowych prac wiąże się z wartością całego wczesnego okresu twórczości Żeromskiego, który wobec późniejszych jego dzieł o większej ambicji...
więcejMotywy literackie w "Syzyfowych pracach"

Motyw młodości – bohaterami powieści Stefana Żeromskiego są przede wszystkim ludzie młodzi, uczniowie gimnazjum w Klerykowie. Chłopcy od najmłodszych lat muszą uczyć się samodzielności, poznają smak pierwszych smutków i radości, przeżywają chwile strachu i wzruszenia. Dojrzewają emocjonalnie popełniając błędy, które stanowią dla nich osobistą lekcję życia. Gimnazjaliści dorastają w latach szczególnie trudnych dla... więcej

Metody rusyfikacji na podstawie Syzyfowych prac

Szkoła elementarna w Owczarach:
- Przed lekcjami dzieci musiały modlić się po rosyjsku.
- Imiona i nazwiska uczniów zmieniane były na rosyjskie.
- Lekcje polegały w dużej mierze na sprawdzaniu, czy dzieci nauczyły się alfabetu; nauczyciel skupiał się głównie na lepszych uczniach.
- Dzieci musiały śpiewać rosyjskie pieśni.
- Materiał był opanowywany pamięciowo.
- Przed wizytacją Jaczmieniewa Wiechowski uczył dzieci sposobem zwanym... więcejElementy świata przedstwionego w Syzyfowych pracach

Jakie są elementy świata przedstawionego?
czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia.
Czas akcji
Akcja Syzyfowych prac obejmuje wydarzenia od 4 stycznia 1872 roku do połowy września 1883. Bohaterowie odnoszą się jednak do wydarzeń wcześniejszych: z roku 1829 (wspomnienia radcy Grzebickiego o wjeździe cara do Warszawy i koronacji na króla), wybuch powstania listopadowego... więcejJak Marcin Borowicz opisałby lekcję języka polskiego? Dokończ kartkę z pamiętnika bohatera.

Było to między drugą a trzecią po południu, zapowiadała się zwykła nudna lekcja języka polskiego. Myślami byłem już za szkołą, ponieważ była to ostatnia lekcja po ciężkim dniu.

"Nowy" kolega z klasy został przepytany przez Sztettera - naszego nauczyciela. Jego odpowiedzi były zadziwiająco poprawne. Nowym okazał się Bernard Zygier - chłopak wyrzucony z warszawskiego liceum.

Kiedy Bernard zaczął recytować Redutę Ordona wszyscy... więcej

Tytuł powieści Stefana Żeromskiego jest symboliczny, można więc różnie go interpretować. Przedstaw dwie mozliwe interpretacje

1. Syzyfowe prace to działania rusyfikatorów...
Polska szkoła w zaborze rosyjskim podlegała carskiej administracji. Liczne zasady ustalane przez Rosjan były nieustannie łamane. Metody rusyfikacji zmieniały się, jednak z czasem pojawiał się opór uczniów i lokalnej społeczności.

Metoda rusyfikacjiOdpowiedź uczniówJęzykiem wykładowym w szkołach... więcejCechy powieści 'Syzyfowe prace'

1. Kompozycja dzieła składa się z szeregu scen mniej lub bardziej powiązanych ze sobą, podporządkowanych jednak dwóm głównym tematom - dorastaniu w czasach zaborów i rusyfikacji w polskiej szkole.
2. Powieść cechuje duży realizm i naturalizm - z dużą precyzją przedstawione środowisko dorastającej młodzieży, polska wieś i szkoła w czasach zaborów.
3. Wątki główne powieści rozwijają się dzięki nawarstwianiu się motywów.
4. Bohaterów... więcejSyzyfowe prace - problematyka i opracowanie

Szkoła jakiej nie znamy

Syzyfowe prace to pierwsza powieść Stefana Żeromskiego, wydana w 1897 r. pod pseudonimem Maurycy Zych. Książka opowiada o dorastaniu polskiego szlachcica, Marcina Borowicza, w szkole w czasach zaborów. Szkoła, ukazana w tej książce, w niczym nie przypomina dzisiejszych placówek edukacyjnych. W szkole końca XIX wieku brakuje wszystkiego, do czego my współcześni jesteśmy przyzwyczajeni. Brakuje... więcej

Lekcja polskiego – recytacja Reduty Ordona przez Bernarda Zygiera

Recytacja Reduty Ordona przez Bernarda Zygiera była przełomowym momentem w życiu Marcina Borowicza i jego kolegów z klasy. Ożywiła w chłopcach patriotyzm i rozbudziła świadomość narodową.Przebieg lekcji języka polskiego
Profesor Sztetter były jednym z najnudniejszych nauczycieli w klerykowskim gimnazjum. W trakcie lekcji języka polskiego, prowadzonych przez niego, uczniowie przeważnie drzemali lub nadrabiali zaległości w nauce... więcej