Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Dlaczego w Weselu powstanie nie doszło do skutku?

Powstanie nie doszło do skutku ze względu na: brak jedności społeczeństwa, marazm, materializm i brak lidera

Stanisław Wyspiański eksponuje w Weselu głębokie podziały i różnice między dwiema kluczowymi grupami społecznymi - inteligencją a chłopstwem - które w znacznym stopniu przyczyniają się do paraliżu narodowego i niepowodzenia powstania.

Pierwsza scena aktu między Czepcem, a Dziennikarzem rzuca światło na protekcjonalne... więcej