Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dobrze wiedzieć
Powstanie nie doszło do skutku ze względu na: brak jedności społeczeństwa, marazm, materializm i brak lidera


Stanisław Wyspiański eksponuje w Weselu głębokie podziały i różnice między dwiema kluczowymi grupami społecznymi - inteligencją a chłopstwem - które w znacznym stopniu przyczyniają się do paraliżu narodowego i niepowodzenia powstania.

Pierwsza scena aktu między Czepcem, a Dziennikarzem rzuca światło na protekcjonalne podejście inteligencji do chłopów. Ignorowanie gotowości chłopów do walki o kraj i ich rozeznania w świecie jest wyraźnym dowodem na brak szacunku i zrozumienia między tymi grupami. Podobnie, postawa ciotki pana młodego, która jest przeciwniczką chłopomanii, daje nam obraz dystansu i niechęci, które istnieją między klasami.

Moment, w którym Gospodarz otrzymuje od Wernyhory złoty róg, stanowi punkt zwrotny w dramacie, ale jest również znamiennym symbolem niezdolności do działania. Gospodarz przekazuje róg Jaśkowi, który go gubi sięgając po strojną czapkę z piór, symbolizując utracone szanse na odzyskanie wolności. Chłopi, mimo iż zebrali się i byli gotowi do walki, zostają osamotnieni, bez lidera, który mógłby ich poprowadzić.

Kulminacją braku działania jest scena, w której Chochoł rzuca na zebranych czar, prowadząc ich do hipnotycznego tańca. Ta scena jest zdecydowanie symbolem rezygnacji i zaprzepaszczenia szansy na odzyskanie wolności.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij

  Dowiedz się więcej
1  Wesele - streszczenie
2  Jakie zjawy pojawią się gościom weselnym?
3  Geneza Wesela